Rocznik Ochrona Środowiska

2005 rok 

Rok: 2006 Vol.: 08 

Opublikowano: 26.10.2006


Wpływ dodatku materiałów zestalających na immobilizację metali ciężkich w osadach ściekowych
Aneta Czechowska-Kosacka, Lucjan Pawłowski
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Ocena metod pomiaru i szacowania emisji biogazu ze składowisk odpadów
Magdalena Biszek, Małgorzata Pawłowska, Jacek Czerwiński
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Czystość mikrobiologiczna herbat i ich aktywność przeciwdrobnoustrojowa
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Występowanie owadów biegaczowatych (Carabidae) na glebach piaszczystych i gliniasto-piaszczystych
Tadeusz Pałosz
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Doświadczenia z utylizacją osadów ściekowych w złożach trzcinowych
Hanna Obarska-Pempkowiak, Katarzyna Kołecka
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Wybrane własności osadów oraz prędkości sedymentacji w arktycznym fiordzie (Kongsfjorden, Svalbard)
Agata Zaborska, Carlo Papucci, Janusz Pempkowiak
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w planktonie Zatoki Gdańskiej
Ksenia Pazdro, Maria Łotocka
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Założenia wspomaganego komputerowo obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Sebastian Zieliński, Tadeusz Byczot
Pełny tekst - PDF (Polski)

Program do obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków - wstęp
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Sebastian Zieliński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Dobór urządzeń w programie obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Sebastian Zieliński, Tadeusz Byczot
Pełny tekst - PDF (Polski)

Weryfikacja programu służącego do obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Sebastian Zieliński
Pełny tekst - PDF (Polski)

Regeneracja olejów hydraulicznych metodą filtracji przez specjalistyczne materiały polimerowe
A.V. Klimov, S.B. Panov, V.V. Serdiuk, L.A. Ashkinazi
Pełny tekst - PDF (Polski)

Reputacja biznesowa w działalności z zakresu ochrony środowiska
Arkadiy Ivanov, Yuliya Bykova
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza wybranych pierwiastków w odpadach zwierzęcych i pożywieniu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na cynk
Joanna Dworaczyk, Wojciech Zaremba
Pełny tekst - PDF (Polski)

Modelowanie rozdziału flotokoncentratu węgla kamiennego na bazie parametrów filtracyjnych
Michał Palica, Jacek Kocurek, Sylwia Szymczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Produkcja i rozpylanie roztworów neutralizujących przykre zapachy w hali podczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa SUPERFISH
Tadeusz Piecuch, Marek Sasinowski, Artur Nowak, Janusz Dąbrowski, Grażyna Kościerzyńska-Siekan, Joanna Dworaczyk, Wojciech Zaremba
Pełny tekst - PDF (Polski)

Oddziaływanie wyciągów roślinnych na żywotność i zdrowotność korzeni roślin strączkowych inokulowanych Pythium debaryanum (Hesse)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Kształtowanie środowiska rolniczego na terenach pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego "Konin"
Piotr Stachowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ odczynnika Fentona na stopień higienizacji wstępnie przefermentowanych osadów ściekowych
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Paliwa sektora energetycznego i odpady chemii organicznej jako paliwo alternatywne a ochrona środowiska w Polsce w świetle przepisów Unii Europejskiej Część I. Paliwa sektora energetycznego
Anna Weiner
Pełny tekst - PDF (Polski)

Paliwa sektora energetycznego i odpady chemii organicznej jako paliwo alternatywne a ochrona środowiska w Polsce w świetle przepisów Unii Europejskiej Część II. Gospodarka paliwami a implementowanie aktów normatywnych Unii Europejskiej
Anna Weiner
Pełny tekst - PDF (Polski)

Warunki środowiskowe wód kanałów zimnego i ciepłego Elektrowni "Dolna Odra" w drugiej połowie lat 90-tych
Józef Domagała, Alicja Kondratowicz
Pełny tekst - PDF (Polski)