ROS Czasopismo (e-ISSN 2720-7501, ISSN 1506-218X) funkcjonuje od 1999 roku, publikując artykuły w otwartym dostępie w szeroko rozumianej problematyce inżynierii i ochrony środowiska obejmującej nie tylko technologie i urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, termicznej utylizacji oraz przeróbce i wykorzystaniu odpadów, ale także w problematyce instalacji sanitarnych, inżynierii lądowej, biologii, rolnictwa i bezpieczeństwa w odniesieniu do ochrony środowiska człowieka.


2023 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013
2012 2011 2010 2009
2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001
2000 1999    


Rocznik Ochrona Środowiska jest międzynarodowym czasopismem ogólnodostępnym, w którym wszystkie treści są dostępne bezpłatnie w wersji pełnotekstowej. ROS indeksowany jest między innymi przez:  Journal Rankings of Environmental Science, ICI Journals Master List, BazTech, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Scopus, ISI Web of Science (WoS), PBN/POL-Index.

Przypisane dyscypliny naukowe

architektura i urbanistyka; inżynieria lądowa, geodezja i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; zootechnika i rybactwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki biologiczne.