Z inicjatywy prof. Tadeusza Piecucha w 1998 roku powstało Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, którego jedynym celem było wydawanie na wysokim poziomie naukowym czasopisma Rocznik Ochrona Środowiska. Czasopismo zostało zarejestrowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie w dniu 04.08.1998 r. pod numerem ISSN 1506-218X (wersja drukowana) i znajduje się na liście rankingowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po 23 latach funkcjonowania w dniu 02.01.2021 r. Zarząd Towarzystwa nieodpłatnie przekazał Politechnice Koszalińskiej prawo do wydawania czasopisma.

W 2022 roku Rocznik Ochrona Środowiska zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem e-ISSN 2720-7501 (wersja cyfrowa). 

Członkowie Komitetu Naukowego reprezentują w większości instytucje naukowe, między innymi: Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Białostocką, Politechnikę Krakowską, Świętokrzyską, Częstochowską oraz Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

Rocznik Ochrona Środowiska ma charakter międzynarodowy, a cała zawartość jest dostępna bezpłatnie w pełnej wersji tekstowej (pdf). W dotychczas wydanych tomach ukazało się wiele publikacji zagranicznych m.in. autorów z Austrii, Chile, Grecji, Indii, Irlandii, Mozambiku, Niemiec, Portugalii, USA, Ukrainy i Rosji.

Rocznik Ochrona Środowiska znajduje się w większości bibliotek polskich uczelni typu uniwersytety (w tym zawsze Warszawski, Krakowski, Jagielloński, Wrocławski, Poznański (im. A. Mickiewicza), Lubelski (im. M.Curie-Skłodowskiej), Toruński (im. M. Kopernika), a także w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. Austria, Czechy, Grecja, Hiszpania, Indie, Irlandia, Kanada, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina i Rosja).