Rocznik Ochrona Środowiska

2000 rok 


Rok
: 2000
Vol.: 02 

Opublikowano: 26.10.2000


Termiczna utylizacja odpadów
Tadeusz Piecuch
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Wybrane problemy przeróbki osadów ściekowych
Józef Malej
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Właściwości osadów ściekowych oraz wybrane sposoby ich unieszkodliwiania i utylizacji
Józef Malej
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Optymalizacja równowagowa procesu adsorpcji fenolu z wodnego rotworu na popiołach lotnych w czasie operacji okresowych
Mitali Sarkar, Pradip Acharya
 Full text - PDF (English)

Ustalenie warunków technologicznych pracy podczyszczalni ścieków Palarni Kawy MK-Cafe w Skibnie
Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Barbara Kościelnik, Józef Malej, Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Grażyna Kościerzyńska-Siekan, Dariusz Chanulak, Henryk Wolski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Hydraulika i biofiltracja trietyloaminy na złożu modyfikowanym EKOSORB - 100
Klaudia Chmiel, Michał Palica, Jerzy Waluś
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Teoria i praktyka budowy nasypów z gruntu spoistego o zróżnicowanej plastyczności
Janusz Hauryłkiewicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ zanieczyszczenia atmosfery na lasy Krainy Karpackiej
Grażyna Gawrońska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Przestrzenne zróżnicowanie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery w byłym województwie krakowskim
Grażyna Gawrońska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Zmniejszanie ładunku zanieczyszczeń w cieczy nadosadowej w procesie zagęszczania osadu czynnego
Józef Malej, Adam Boguski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Znaczenie narzędzi ekonomiczno-prawnych i rozwiązań organizacyjnych dla wdrażania rozwoju zrównoważonego
Franciszek Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Początek wrzenia w przepływie proekologicznych czynników chłodniczych
Tadeusz Bohdal
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania laboratoryjne oczyszczania ścieków osadem czynnym z zastosowaniem zeolitu i PIX-u
Anna M. Anielak, Krzysztof Piaskowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Praktyczne aspekty wydłużenia czasu pracy kolumny sorpcyjnej bez wspomagania oraz z wspomaganiem z poprzedzającym złożem filtracyjnym
Bronisław Bartkiewicz, Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Występowanie i zawartości arsenu, antymonu i selenu w wodach i innych elementach środowiska naturalnego
Przemysław Niedzielski, Marcin Siepak, Jerzy Siepak
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Teoretyczny model rozwoju zrównoważonego i trwałego
Barbara Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Zabezpieczone wysypiska - przyszłość składowania odpadów
Alistair Allen
 Full text - PDF (English)

Chemiczna degradacja zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych
Andrzej K. Biń, Jacek Zieliński
 Pełny tekst - PDF (Polski)