Z inicjatywy prof. Tadeusza Piecucha w 1998 roku powstało Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, którego jedynym celem jest wydawanie na wysokim poziomie naukowym czasopisma Rocznik Ochrona Środowiska. Czasopismo zostało zarejestrowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie w dniu 04.08.1998 r. pod numerem ISSN 1506-218X i znajduje się na liście rankingowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Po 23 latach funkcjonowania w dniu 02.01.2021 r. Zarząd Towarzystwa nieodpłatnie przekazał Politechnice Koszalińskiej prawo do wydawania czasopisma. 

Członkowie Komitetu Naukowego reprezentują w większości instytucje naukowe, między innymi: Politechnikę Koszalińską, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Białostocką, Politechnikę Krakowską, Świętokrzyską, Częstochowską, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.

Rocznik Ochrona Środowiska ma charakter międzynarodowy, a cała zawartość jest dostępna bezpłatnie w pełnej wersji tekstowej (pdf). W dotychczas wydanych tomach ukazało się wiele publikacji zagranicznych m.in. autorów z Austrii, Chile, Grecji, Indii, Irlandii, Mozambiku, Niemiec, Portugalii, USA, Rosji i Ukrainy.

Rocznik Ochrona Środowiska znajduje się w większości bibliotek polskich uczelni typu uniwersytety (w tym zawsze Warszawski, Krakowski, Jagielloński, Wrocławski, Poznański (im. A. Mickiewicza), Lubelski (im. M.Curie-Skłodowskiej), Toruński (im. M. Kopernika), a także w zagranicznych ośrodkach naukowych (m.in. Austria, Czechy, Grecja, Hiszpania, Indie, Irlandia, Kanada, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Ukraina).