Michał Fiedler, Adam Zydroń, Mariusz Korytowski
Poznan University of Life Sciences, Poland
corresponding author email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstract
This paper presents a statistical analysis of concentrations for selected metals in groundwater samples collected from 15 sites located in the Wielkopolska National Park in four periods of 2017. Concentrations of such metals as B, Ba, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na and Zn were analysed. Statistical analysis identified two groups of metals in terms of similarity in their concentrations in groundwater. One group is composed of Ba, Ca, K, Mg and Na, while the other comprises B, Fe, Mn and Zn. The analyses showed also considerable variation of investigated elements between various well locations. Three types of location were distinguished: situated nearby open water bodies, situated in the lowest parts of relief and located in the upper and middle parts of slopes.

Keywords
groundwater quality, heavy metal, protected areas, Wielkopolska National Park

Ocena stężeń wybranych metali w wodzie gruntowej na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

Streszczenie
W pracy przedstawiono statystyczną analizę stężeń wybranych metali w próbkach wody gruntowej pobieranych w roku 2017 w 15 miejscach na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Analizie poddano stężenia następujących metali: B, Ba, Ca, Fe, Mg, Mn, Na i Zn. Obliczenia statystyczne pozwoliły wydzielić dwie grupy pierwiastków wykazujące podobną zmienność stężeń. Do pierwszej zaliczono Ba, Ca, K, Mg i Na, podczas gdy do drugiej zaliczono B, Fe, Mn i Zn. Analizy wykazały również znaczącą zmienność stężeń badanych metali wynikającą z położenia miejsca poboru próbki w rzeźbie terenu. Wydzielone trzy typy lokalizacji to: położone w bezpośrednim sąsiedztwie wód powierzchniowych, położone w najniższych partiach terenu oraz położone w górnych i środkowych partiach zboczy.

Słowa kluczowe
jakość wody gruntowej, metale ciężkie, obszary chronione, Wielkopolski Park Narodowy

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)