Krzysztof Berleć, Katarzyna Budzińska, Magdalena Michalska
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland
corresponding author’s e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstract
The research carried out was aimed at determining the effectiveness of reclamation of the Rudnickie Wielkie lake. Samples were taken 7-fold in 3 places during the period from October to April. In the tested water was determined by the colorimetric method PO4-3ions, total P and N, nitrate(V), nitrite(III) and NH4 -N. Additionally, the pH and temperature.
The temperature and pH of water analyzed in the course of the study were at the level characteristic for the seasons under study and did not have a significant impact on the content of the determined chemical indicators. The level of biogenic elements and their compounds, determined a few years after reclamation, is higher than the results obtained in 2001 (immediately after reclamation), which may indicate improper sewage and agricultural management in the lake's basin.

Keywords
reclamation, lake, physicochemical indicators

Ocena wybranych wskaźników fizyko-chemicznych wód jeziora Rudnickiego Wielkiego po rekultywacji

Streszczenie
Przeprowadzone badania miały na celu określenie skuteczności rekultywacji jeziora Rudnickiego Wielkiego. Próbki pobierano 7-krotnie w 3 miejscach w okresie od października do kwietnia. W badanej wodzie oznaczono metodą kolorymetryczną PO4-3ions, całkowitą P i N, azotan (V), azotyn (III) i NH4 -N. Dodatkowo pH i temperatura. Temperatura i pH wody analizowanej w trakcie badania były na poziomie charakterystycznym dla badanych sezonów i nie miały istotnego wpływu na zawartość określonych wskaźników chemicznych. Poziom pierwiastków biogennych i ich związków, określony kilka lat po rekultywacji, jest wyższy niż wyniki uzyskane w 2001 r. (Bezpośrednio po rekultywacji), co może wskazywać na niewłaściwe gospodarowanie ściekami i rolnictwem w dorzeczu jeziora.

Słowa kluczowe
rekultywacja, jezioro, wskaźniki fizykochemiczne

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)