Sławomira M. Dumała, Marzenna R. Dudzińska
Politechnika Lubelska

Streszczenie
Większość ludzi spędza ponad 90% swojego życia wewnątrz pomieszczeń m.in.: w domach, biurach i szkołach, gdzie narażeni są na działanie różnych czynników środowiska wewnętrznego (np. bioaerozoli) wpływających na ich zdrowie i kondycję fizyczną. Dlatego w ostatnich latach stale rośnie zainteresowanie badaniami wewnętrznych zanieczyszczeń biologicznych. Celem tych badań jest nie tylko szacunkowa ocena ilości mikroorganizmów w powietrzu, ale również ich identyfikacja i określenie czynników wpływających na skład bioaerozolu wewnątrz pomieszczeń. Biologiczne zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest najczęściej spowodowane przez bakterie i grzyby. Nie tylko samo ich występowanie w formie żywych komórek patogennych może być szkodliwe dla zdrowia, ale również wydzielane przez nie substancje stanowią spore zagrożenie.
W artykule zbadano szkoły z terenu Lublina pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Badania przeprowadzono podczas okresu grzewczego (marzec) i bez ogrzewania (maj). Próbki powietrza pobierano przed lekcją oraz podczas jej trwania.
Zidentyfikowano następujące bakterie i grzyby: Bacillus lentus, Bacillus licheniformis, Bacillus pumilus, Bacillus cereus,Pseudomonas stutzeri, Micrococcus ssp., Staphylococcus xylosus, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus haemolyticus, Acremonium, Aerobasidium, Aspergillus, Aspergillusniger, Alternaria, Cladosporium, Epicocum, Mucor, Penicilinium. Wśród tych drobnoustrojów wykryto obecność mikroorganizmów chorobotwórczych i o silnym działaniu uczulającym.

Słowa kluczowe
jakość powietrza; mikrobiologia

Pełny tekst
PDF (English)