Vitautas Kesminas, Andrius Steponėnas, Virginija Pliūraitė, Tomas Virbickas
Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania
 
Streszczenie
W artykule zanalizowano wpływ tam bobrów na różnorodność, liczebność, migrację i warunki tarliskowe ryb w potokach pstrągowych, które są licznie zamieszkiwane przez bobry. W zależności od rodzaju zapory i ich lokalizacji, strumienie zamieszkane przez bobry podlegają zmianom hydrologicznym, temperaturowym i chemicznym. Populacje ryb badano stosując elektro połów. Parametry populacji ryb (różnorodność gatunków, liczebność, biomasa) porównano w nienaruszonych przez bobry sekcjach strumieni i w sekcjach pod wpływem działalności bobrów. Ogólny stan ekologiczny strumieni oceniano stosując określone wskaźniki dotyczące ryb i wskaźniki zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną. Przeprowadzone badania wykazały, że tamy bobrowe zmieniają skład populacji ryb, zmniejszają ich obszary produkcyjne i pogarszają warunki ów dla migracji rozrodczej pstrąga ora ogólny stan ekologiczny strumieni. Badania przeprowadzono w 2008 roku w 5 strumieniach pstrągowych - Dūkšta, Saria, Derežna, Agluona i Ežeruona zlokalizowanych w różnych częściach Litwy.
 
Słowa kluczowe
bóbr europejski; populacja ryb; litewskie strumienie
 
Pełny tekst
PDF (English)