Rocznik Ochrona Środowiska

2001 rok 

Rok: 2001 Vol.: 03 

Opublikowano: 26.10.2001


Opracowanie technologii podczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z produkcji płyt wiórowych
Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zalety i wady metody ozonowania w fazie gazowej
Jerzy Waluś, Piotr Tatoj, Teresa Kaczyńska, Michał Palica, Klaudia Chmiel
Pełny tekst - PDF (Polski)

Technologia redukcji emisji NOx metodą dozowanego skierowanego balastowania płomienia
Aleksander Szkarowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Zjawiska falowe w ośrodkach dwufazowych
Tadeusz Bohdal
Pełny tekst - PDF (Polski)

Generowanie lotnych kwasów tłuszczowych ze strumienia ścieków surowych oraz niektóre problemy ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym
Józef Malej
Pełny tekst - PDF (Polski)

Projekt i działanie adsorbera ze stałym złożem do usuwania zieleni malachitowej z roztworu jednoskładnikowego jak również dwuskładnikowego
Mitali Sarkar, Mahadeb Das
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Monitorowanie studni przez próbkowanie na określonym poziomie w płytkich nasyconych formacjach wodonośnych
Panagiotis D. Anastasiadis
Pełny tekst - PDF (Angielski)

Wpływ zanieczyszczeń obszarowych wody rzeki Czarnej na wodę rzeki Supraśl
Katarzyna Ignatowicz-Owsieniuk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Monitoring zanieczyszczeń dostających się do rzeki Biebrzy z oczyszczalni ścieków w Goniądzu
Iwona Skoczko
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wyciągi roślinne w ochronie truskawki (Fragaria vesca L.) przed Botrytis cinerea pers. (berg.)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Morfogeneza glebowa w fizyce procesów autofalowych
Władysław Chiżniak
Pełny tekst - PDF (Polski)