Rocznik Ochrona Środowiska

2020 no 1 year 

Rok: 2021 Vol.: 23

 

publication Published: 28.12.2021

reviewer List of Reviewers

 

 

 


Analiza wykonalności sposobu zagospodarowania terenu dawnego Stadionu im. Edmunda Szyca w Poznaniu
Zbigniew Walczak, Magdalena Topolińska, Natalia Walczak, Ireneusz Laks, Anna Szymczak-Graczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

GIS jako narzędzie wsparcia dla analizy wrażliwości i podejmowania decyzji w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej
peopleCosmin Păunescu, Robert Dobre, Laura Comănescu, Traian Drăghici, Alexandru Nedelea
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Modelowanie numeryczne i badania eksperymentalne parametrów eksploatacyjnych wymiennika ciepła Ziemia-Powietrze systemu wentylacji geotermalnej
peopleBoris Basok, Ihor Bozhko, Maryna Novitska, Aleksandr Nedbailo, Myroslav Tkachenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Symulacja numeryczna awaryjnego uwolnienia gazu płynnego na stacji benzynowej
peopleZdzislaw Salamonowicz, Malgorzata Majder-Lopatka, Anna Dmochowska, Aleksandra Piechota-Polanczyk, Andrzej Polanczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ocena postępów we wdrażaniu Konwencji BWM o statkach jako ważny element ochrony ekosystemów wodnych
peopleKinga Zatoń-Sieczka, Przemysław Czerniejewski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Emisje metali ciężkich ze źródeł liniowych i zanieczyszczonej gleby w stolicy Polski
peopleAnna Dmochowska, Malgorzata Majder-Lopatka, Zdzislaw Salamonowicz, Aleksandra Piechota-Polanczyk, Andrzej Polanczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Reakcje powstawania gazów w surowej mieszaninie na bazie popiołu TPP
peopleHanna Koshlak
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Codzienne przewidywanie osadów zawieszonych przy użyciu sezonowych szeregów czasowych i technik sztucznej inteligencji
peopleFatih Üneş, Bestami Taşar, Mustafa Demirci, Martina Zelenakova, Yunus Ziya Kaya, Hakan Varçin
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Koszty środowiskowe generowane przez drogowy transport towarowy w Polsce
peopleJoanna Domagała, Maria Zych-Lewandowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ zbiornika Przebędowo na jakość wód rzeki Trojanki w pierwszych latach jej funkcjonowania
peopleBłażej Waligórski, Ewelina Janicka
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Mykologiczna jakość powietrza w zwierzęcej praktyce weterynaryjnej
peopleKarol Bulski, Krzysztof Frączek
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Nowe podejście do modelowania maksymalnego kwartalnego zużycia wody na przykładzie indywidualnych odbiorców wody w małym systemie zaopatrzenia w wodę
peopleAnna Młyńska, Tomasz Bergel, Dariusz Młyński
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ocena akumulacji w mchu (Pylaisia polyantha) rosnącym w pobliżu ulicy o intensywnym natężeniu ruchu na podstawie modelowania i danych eksperymentalnych
peopleDainius Paliulis
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ulepszona metoda bilansowania szeregowego hybrydowych systemów kotłowni
peopleŁukasz Jaworski, Alexander Shkarovskiy, Aleksandr Chernykh
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Problemy prawa ochrony środowiska: możliwości zmian legislacyjnych
peopleYermek Buribayev, Zhanna Khamzina, Bolat Zhumagulov, Baurzhan Zhangutin, Sabit Daubassov
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Przetwarzanie i wydajność mieszanego biodiesla wytwarzanego z mikroalg Pediastrum Boryanum
peopleThiago Chellappa, Mário Sérgio Gomes Filgueira, Daniela Aisha Silva de Souza Rabelo, Marcos Bragato, José Guilherme da Silva Santa Rosa, Naithirithi T. Chellappa, Robson Guimarães Sanábio and Rubens M. Nascimento
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ hałasu lotniczego na ceny nieruchomości mieszkalnych na przykładzie Poznania
peopleCyprian Chwiałkowski, Adam Zydroń
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ metod redukcji emisji tlenków azotu na jednostkowe zużycie paliwa przez okrętowe silniki wysokoprężne
peopleJerzy Herdzik
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Oczyszczanie ścieków browarów rzemieślniczych za pomocą SS VF i FWS Constructed Wetland - Eksperyment w skali laboratoryjnej
peopleWojciech Dąbrowski, Karolinczak Beata, Malinowski Paweł, Lech Magrel
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wizualna analiza krajobrazu kulturowego pod kątem roślinności na potrzeby rewitalizacji obszarów wiejskich
peopleSylwia Szefler
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zmienność jakości wód powierzchniowych zdegradowanych terenów pogórniczych w Bytomiu
peopleAleksandra Czajkowska, Łukasz Gawor
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Projektowanie małej elektrowni wodnej w Polsce w aspekcie minimalizacji wpływu na ekosystem rzeczny
peopleAnna Janicka, Justyna Molska, Joanna Świeściak, Radosław Włostowski, Adriana Włóka, Maciej Zawiślak
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Efekt samozachowawczy hydratów gazowych
peopleAnatoliy Pavlenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Świadomość ekologiczna i wiedza z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wśród mieszkańców Mazowsza Wschodniego
peopleBeata Kuziemska,  Agata Grużewska, Andrzej Wysokiński,  Krzysztof Pakuła,  Krystyna Pieniak-Lendzion
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Dystrybucja frakcji metali ciężkich w osadach ściekowych z wybranej miejskiej oczyszczalni ścieków
peopleAda Wojciula, Dariusz Boruszko, Amadeusz Kacprzak
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Model zarządzania poprawiający ochronę środowiska
peoplePaweł Zając, Jarosław Poznański
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Oszacowanie wpływu pola temperatury przejściowej na żywotność wirnika wysokociśnieniowego turbiny K-1000-60/3000
peopleOlga Chernousenko, Tetyana Nikulenkova, Anatolii Nikulenkov
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ atmosfery i podłoża na proces parowania podczas zdarzeń strażackich
peopleAndrzej Polanczyk, Aleksandra Piechota-Polanczyk, Malgorzata Majder-Lopatka, Anna Dmochowska, Zdzislaw Salamonowicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ocena potrzeb wodnych roślin sadowniczych w perspektywie zmian klimatu
peoplePiotr Stachowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Niektóre zagadnienia kwantyfikujące niskoemisyjność osiągnięć energetycznych i przemysłowych
peopleMalik G. Ziganshin
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zmiana poziomu energii i komfortu egzergii po termomodernizacji szkoły
peopleNadia Buyak, Valeriy Deshko, Inna Bilous
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Neuromodel kompleksu mechatronicznego "Crusher mill"
peopleVasyl Kalinchyk, Olexandr Meita, Vitalii Pobigaylo, Vitalii Kalinchyk, Danylo Filyanin
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Prognozowanie zużycia energii przez przedsiębiorstwo przemysłowe w oparciu o model sieci neuronowej
peopleVasyl Kalinchyk, Olexandr Meita, Vitalii Pobigaylo, Vitalii Kalinchyk, Danylo Filyanin
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Integracja technologii magazynowania ciepła w systemach ciepłowniczych
peopleAlina Konyk, Vladimir Demchenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Modelowanie numeryczne spalania paliw stałych i gazowych w piecu kotłowym TP-14A w celu zmniejszenia emisji PCDD/F i gazów cieplarnianych
peopleElizaveta Zheltukhina, Malik Ziganshin
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wymywalność metali ciężkich i niemetali z kompozytów mielonych Torf – Popiół lotny – Wapno
peopleBartłomiej Brzeziński, Iskra-Świercz Dominika
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zróżnicowanie województw pod względem powierzchni leśnej i działalności leśnej w lasach polskich w latach 2015-2019
peopleAgata Grużewska, Katarzyna Rymuza, Marek Niewęgłowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Przejściowe modele energetyczne eksploatacji obiektów mieszkaniowych
peopleValeriі Deshko, Inna Bilous, Dmytro Biriukov, Olena Yatsenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Miejska Energia Cieplna Ukrainy - adaptacja do globalnego ocieplenia
peopleBorys Basok, Evgeny Bazeev, Аnatoliy Pavlenko, Iryna Kurayeva 
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ nowoczesnych czynników chłodniczych na ochronę środowiska
peopleMarian Czapp, Magdalena Orłowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ malejącej suplementacji na przemiany form chemicznych Ni, Zn i Cu podczas kompostowania osadów ściekowych
peopleRobert Sidełko, Beata Janowska, Aleksandra Leśniańska, Katarzyna Kraszewska, Karina Grabowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Alternatywna ocena wytłoczyn z oliwek (Pirina) jako odpadów produkcyjnych
peopleAtilgan Atilgan, Roman Rolbiecki, Burak Saltuk, Hasan Ertop, Monika Markovic
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Obciążenia środowiskowe wynikające z technologii produkcji
peopleIzabela Gabryelewicz, Radim Lenort, Maciej Wędrychowicz, Patryk Krupa, Waldemar Woźniak
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Obliczenia numeryczne z wielowarstwowym modelem mieszanego transportu piasku w stosunku do pomiarów w ruchu falowym i stałym przepływie
peopleLeszek M. Kaczmarek, Iwona Radosz, Jerzy Zawisza
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Promowanie proekologicznych zachowań wśród operatorów logistycznych w Polsce i na Ukrainie
peopleOlga Reshetnikova, Joanna Dyczkowska, Marcin Olkiewicz, Dagmara Paszkowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ocena działań technicznych wdrożonych w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i retencji wód w Polsce w latach 2003-2018
peopleKonrad Podawca, Agata Pawłat-Zawrzykraj
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ocena wpływu na środowisko metodą LCA recyklingu zużytych izolatorów elektrycznych poprzez ich ponowne wykorzystanie do kompozytów cementowych
peopleBartosz Zegardło
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Analiza wpływu zastosowania efektywnych mikroorganizmów na dynamikę wschodów pszenicy jarej
peopleAnna Piotrowska, Dariusz Boruszko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Analiza statystyczna parametrów elektrycznych i nieelektrycznych modułów fotowoltaicznych w kontrolowanych systemach śledzenia
peopleArtur Bugała,  Dorota Bugała, Jarosław Jajczyk, Tomasz Dąbrowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Recykling odpadów wtórnych w polskich firmach recyklingowych
peopleMaciej Wędrychowicz, Petr Besta, Izabela Gabryelewicz, Roman Stryjski, Patryk Krupa
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zapotrzebowanie na wodę winorośli (Vitis vinifera L.) w warunkach klimatycznych Polski Centralnej
peopleStanisław Rolbiecki, Barbara Jagosz, Piotr Stachowski, Roman Rolbiecki
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Modelowanie emisji CO2 w jazdach testowych na przykładzie silnika diesla zasilanego biopaliwami
peopleKarol Tucki, Remigiusz Mruk, Katarzyna Botwińska, Leszek Mieszkalski, Krzysztof Kulpa, Łukasz Gruz, Katarzyna Wiszowata
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Intensywna hodowla zwierząt – wstępna analiza liczby zwierząt gospodarskich, zmienności wartości emisji amoniaku oraz sposobów ograniczania emisji odorów i oceny wpływu na zdrowie z uwzględnieniem możliwych rozwiązań w Polsce i na Ukrainie
peopleIzabela Sówka, Agnieszka Grzelka, Yaroslav Bezyk, Urszula Miller, Alicja Wroniszewska, Beata Merenda
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Fizykochemiczna analiza jakości wody w elektrowni wodnej na rzece Ślęzie we Wrocławiu
peoplePaweł Tomczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Model Zrównoważonego Systemu Transportowego na przykładzie Olsztyna
people Stanisław Ejdys
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wykorzystanie alg w procesie usuwania jonów kadmu i ołowiu ze ścieków
people Katarzyna Cygnarowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Sztuczne sieci Kohonena do weryfikacji średnic rur wodociągowych
people Jacek Dawidowicz, Andrzej Czapczuk, Wojciech Kruszyński
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ czynników hydromorfologicznych, ciągłości rzeki i zanieczyszczeń na różnorodność biocenozy ryb i zoobentosu w rzece nizinnej
people Janusz Golski, Krzysztof Dajewski, Maria Urbańska, Wojciech Andrzejewski, Sławomir Runowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Obliczanie charakterystyk hydrodynamicznych aparatury z regularnym uszczelnieniem rurowym
people Aikerim Nurlankyzy Issayeva, Baurzhan Nogaybaevich Korganbayev, Alexandr Anatolevich Volnenko, Daulet Koshkarovich Zhumadullayev, Gulzhamal Nurtazaevna Jumadillayeva
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zdalny odczyt wodomierzy jako element koncepcji Smart City
people Tomasz Cichoń, Jadwiga Królikowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Metodologia tworzenia nowego modelu ekonomicznego do badań geologicznych w użytkowaniu podłoża
people Elizaveta Kuzina
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Nowoczesny recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji
people Radim Lenort, David Staš, Pavel Wicher, Martin Straka
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)