Rocznik Ochrona Środowiska

2018 rok 

Rok: 2018 Vol.: 20 No.: 1 

Opublikowano: 26.12.2018


Zastosowanie statystyk matematycznych do oceny procesu spalania odpadów
Martin Straka, Marcela Malindzakova, Samer Khouri, Andrea Rosova, Radim Lenort, Petr Besta
pdfAbstract + Full text

Wyznaczenie maksymalnego odpływu w reprezentatywnym i doświadczalnym dorzeczu hydrograficznym rzeki Sebes (Banat, Rumunia)
Andreea-Mihaela Dunca, Codruța Bădăluță-Minda
pdfAbstract + Full text

Ekologiczne i ekonomiczne oszczędności wynikające z zastosowania popiołów lotnych jako geopolimeru
Katarina Culkova, Samer Khouri, Martin Straka, Andrea Rosova
pdfAbstract + Full text

Pomiar zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego SO2 z zastosowaniem porostów i próbników pasywnych
Dainius Paliulis, Jolita Bradulienė
pdfAbstract + Full text

Modelowanie procesów SNCR uwzględnieniem efektu przesunięcia w zakresie CO
Tomáš Blejchař, Jana Jablonská, Zbyszek Szeliga, Ondřej Zavila, Jaroslav Konvička, Paweł Regucki, Renata Krzyżyńska
pdfAbstract + Full text

Charakterystyka popiołów dennych ze spalania stałych odpadów komunalnych
Jurgita Seniūnaitė, Saulius Vasarevičius, Raimondas Grubliauskas, Aušra Zigmontienė, Audrius Vaitkus
pdfAbstract + Full text

Potrzeby wodne czeremchy zwyczajnej (Padus avium Mill.)
Stanisław Rolbiecki, Piotr Stachowski, Wiesław Ptach, Barbara Jagosz, Wiesława Kasperska-Wołowicz, Anna Figas, Roman Rolbiecki, Vilda Grybauskiene, Kazimierz Chmura, Krzysztof Dobosz
pdfAbstract + Full text

Problemy eksploatacyjne wybranych elementów stopnia wodnego Dobrzyca na rzece Głomii
Mateusz Hämmerling, Natalia Walczak, Tomasz Kałuża, Anna Oliskiewicz-Krzywicka
pdfAbstract + Full text

Analiza jakości wód rzeki Stobrawa dla lokalizacji małego zbiornika retencyjnego Walce
Mirosław Wiatkowski, Łukasz Gruss, Paweł Tomczyk, Czesława Rosik-Dulewska
pdfAbstract + Full text

Analiza procesu wegetacji w dwustopniowym zbiorniku retencyjnym na podstawie zdjęć satelitarnych – zbiornik Radzyny na rzece Sama
Joanna Jaskuła, Mariusz Sojka, Joanna Wicher-Dysarz
pdfAbstract + Full text

Eksperymentalne badania wydajności powietrznego podnośnika
Marek Kalenik, Marek Chalecki
pdfAbstract + Full text

Wpracowanie jednostopniowego reaktora z błoną biologiczną do usuwania azotu z wód nadosadowych w procesie częściowej nitryfikacji-Anammox
Magdalena Zielińska, Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, Katarzyna Bernat, Marcin Zieliński, Dorota Kulikowska, Irena Wojnowska-Baryła
pdfAbstract + Full text

Ekologiczne aspekty przecinania materiałów wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną
Andrzej Perec
pdfAbstract + Full text

Akumulacja kadmu, chromu i niklu w procesie oczyszczania ścieków deszczowych
Tomasz Zubala, Magdalena Patro
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny strat ciśnienia w przewodach wodociągowych
Jacek Dawidowicz, Andrzej Czapczuk, Jacek Piekarski
pdfAbstract + Full text

Występowanie i przeżywalność Escherichia coli i enterokoków w wodach wykorzystywanych jako kąpieliska
Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Krzysztof Berleć
pdfAbstract + Full text

Możliwość wykorzystania pomiarów absorbancji UV do interpretacji wyników usuwania materii organicznej w procesie biofiltracji
Dorota Holc, Alina Pruss, Małgorzata Komorowska-Kaufman
pdfAbstract + Full text

Badania cieplno-przepływowe zamkniętego układu chłodzenia z chłodniami kominowymi
Paweł Regucki, Marek Lewkowicz, Renata Krzyżyńska
pdfAbstract + Full text

Wermikompostowanie odpadów pożniwnych kukurydzy
Mariola Garczyńska, Grzegorz Pączka, Katarzyna Wirkus, Agnieszka Podolak, Anna Mazur-Pączka, Renata Szura, Izabela Bartkowska, Joanna Kostecka
pdfAbstract + Full text

Ocena kiełkowania nasion soi potraktowanych naturalnymi ekstraktami wodnymi w zależności od metody ich stosowania
Magdalena Piekutowska, Agnieszka Szparaga
pdfAbstract + Full text

Wstępne badania nad poprawą jakości wody zbiornika zaporowego poprzez wprowadzenie sztucznego fitolitoralu
Joanna Sender, Magda Garbowski, Danuta Urban, Andrzej Demetraki-Paleolog
pdfAbstract + Full text

Stosowanie dodatku mikrobiologicznego w produkcji drobiarskiej jako metody ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska
Katarzyna Szwedziak, Żaneta Grzywacz, Kazimierz Wrotkowski
pdfAbstract + Full text

Wpływ zanieczyszczeń miejskich na glebę i rośliny ogródków działkowych w Gorzowie Wielkopolskim (Polska)
Ryszard Malinowski, Edward Meller, Adam Sammel, Katarzyna Malinowska, Sylwia Lisowska
pdfAbstract + Full text

Środowiskowe aspekty procesu sorpcji
Andrzej Polanczyk, Malgorzata Majder-Lopatka, Zdzislaw Salamonowicz, Anna Dmochowska, Wojciech Jarosz, Rafał Matuszkiewicz, Radoslaw Makowski
pdfAbstract + Full text

Badania separatora szczelinowego instalacji hydromechanicznego usuwania osadów ze zbiornika wodnego
Paweł Zawadzki, Sebastian Kujawiak, Natalia Walczak, Anna Oliskiewicz-Krzywicka
pdfAbstract + Full text

Zmiany szaty roślinnej i rzadkie gatunki roślin na użytkach zielonych w Dolinie Środkowego Wieprza (PLH060005)
Marianna Warda, Ewa Stamirowska-Krzaczek, Mariusz Kulik, Marek Tatarczak, Andrzej Bochniak
pdfAbstract + Full text

Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej a turystyka. Stan i perspektywy rozwoju turystyki na obszarze skażenia promieniotwórczego
Daniel Bakota, Lesia Zastavetska, Arkadiusz Płomiński
pdfAbstract + Full text

Wpływ kondycjonowania polem ultradźwiękowym na fermentację metanową osadów ściekowych z przemysłu mleczarskiego
Małgorzata Worwąg, Anna Grosser, Ewa Neczaj, Tomasz Kamizela
pdfAbstract + Full text

Metoda oceny średnic przewodów wodociągowych za pomocą metody k-Najbliższych Sąsiadów w obliczeniach systemów dystrybucji wody
Jacek Dawidowicz, Wojciech Kruszyński, Dariusz Andraka, Andrzej Czapczuk
pdfAbstract + Full text

Wpływ głęboszowania na zmiany zagęszczenia i przepuszczalność gleb pyłowo-ilastych
Łukasz Borek, Andrzej Bogdał, Krzysztof Ostrowski
pdfAbstract + Full text

Wpływ modyfikacji osadów nadmiernych suchym lodem na proces fermentacji metanowej
Iwona Zawieja
pdfAbstract + Full text

Analiza możliwości migracji ryb przez przepławkę seminaturalną na przykładzie stopnia wodnego Skórka na rzece Głomii
Mateusz Hämmerling, Tomasz Kałuża
pdfAbstract + Full text

Wermikompostowanie wysłodków buraczanych z wykorzystaniem dżdżownic Eisenia fetida (Sav.)
Grzegorz Pączka, Mariola Garczyńska, Anna Mazur-Pączka, Agnieszka Podolak, Renata Szura, Iwona Skoczko, Joanna Kostecka
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie zintegrowanego systemu w oczyszczaniu ścieków mleczarskich
Anna Kwarciak-Kozłowska, Monika Gałwa-Widera, January Bień
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie niekonwencjonalnych systemów do usuwania barwnika RB5
Urszula Filipkowska, Tomasz Jóźwiak, Paula Bugajska, Agata Skrodzka
pdfAbstract + Full text

Wpływ jakości odcieków na parametry pracy odwróconej osmozy
Izabela Anna Tałałaj, Paweł Biedka, Izabela Bartkowska
pdfAbstract + Full text

Systemy zarządzania wodami balastowymi na statkach. Wymagania czystości wód nowego standardu D-2 w porównaniu do oczekiwań
Jerzy Herdzik, Tadeusz Noch
pdfAbstract + Full text

Wspomaganie zrównoważonego rolnictwa: potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych – przypadek produkcji biogazu rolniczego w Polsce
Piotr Sulewski, Edward Majewski, Adam Wąs
pdfAbstract + Full text

Wpływ ściółkowania ektopróchnicą leśną i nawożenia kompostowanym osadem ściekowym na mechowce (Acari: Oribatida) jako bioindykatory rewitalizacji gleb w uprawach szkółkarskich modrzewia i sosny
Andrzej Klimek, Stanisław Rolbiecki, Roman Rolbiecki
pdfAbstract + Full text

Możliwości zastosowania odcieku pofermentacyjnego na bazie glonów do nawożenia sałaty
Roksana Kocela, Magdalena Zabochnicka-Świątek
pdfAbstract + Full text

Rozkład rakotwórczych węglowodorów w zintegrowanym układzie: utlenianie-sorpcja
Maria Włodarczyk-Makuła, Ewa Wiśniowska
pdfAbstract + Full text

Izolacja termiczna o strukturze wysokoporowatej na bazie szkła wodnego i wypełniaczy mineralnych o pochodzeniu poprodukcyjnym
Anatoliy Pavlenko, Aleksander Szkarowski
pdfAbstract + Full text

Postęp produkcji biogazu z kiszonki kukurydzy po wstępnej obróbce alkaliczno-termicznej
Anna Nowicka, Marcin Zieliński, Marcin Dębowski, Magda Dudek
pdfAbstract + Full text

Wpływ osadu na wydajność cieplną wymiennika ciepła w beztlenowej komorze fermentacyjnej
Tomasz Janusz Teleszewski, Mirosław Żukowski
pdfAbstract + Full text

Wspomaganie koagulacji łupkiem ilastym – badania wstępne
Beata Jabłońska
pdfAbstract + Full text

Zapotrzebowanie energetyczne w procesie ciągłej i pulsacyjnej sonifikacji osadów ściekowych
Paweł Wolski, Roksana Strugacz
pdfAbstract + Full text

Związek między rozwojem gospodarczym kraju a bezpieczeństwem żywności
Marcin Olkiewicz, Radosław Wolniak
pdfAbstract + Full text

Paliwa alternatywne i ich wpływ na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Dariusz Pyza, Ilona Jacyna-Gołda, Paweł Gołda, Piotr Gołębiowski
pdfAbstract + Full text

Ocena wpływu struwitu na wzrost gorczycy Sinapis alba
Małgorzata Worwąg
pdfAbstract + Full text

Efektywność procesu koagulacji w usuwaniu zanieczyszczeń z odcieków składowiskowych oczyszczonych biologicznie
Paweł Biedka
pdfAbstract + Full text

Przepływy środowiskowe rzeki nizinnej o zaburzonym reżimie hydrologicznym na przykładzie Malej Wełny
Jolanta Kanclerz, Sadżide Murat-Błażejewska, Ewelina Janicka, Anna Adamska
pdfAbstract + Full text

Wpływ użytkowania zlewni na stopień zanieczyszczenia wód rzecznych formami fosforem
Małgorzata Wojtkowska, Damian Bojanowski
pdfAbstract + Full text

Badania kolmatacji złoża piaskowego
Iwona Skoczko
pdfAbstract + Full text

Organizacja zbiórki odpadów komunalnych: Model decyzyjny
Mariusz Izdebski, Marianna Jacyna
pdfAbstract + Full text

Oddziaływanie oblodzeniem na stalowe konstrukcje prętowe
Anna Szymczak-Graczyk
pdfAbstract + Full text

Analiza zużycia energii elektrycznej w ośrodkach dydaktycznych a ochrona środowiska
Adam Muc, Jan Iwaszkiewicz, Adam Szeleziński, Tadeusz Noch
pdfAbstract + Full text


2018 rok 

Rok: 2018 Vol.: 20 No.: 2

Opublikowano: 26.12.2018


Dobór strategii składowania kontenerów w lądowym terminalu intermodalnym w funkcji minimalizacji wydatku energetycznego urządzeń przeładunkowych i emisji CO2
Roland Jachimowski, Emilian Szczepański, Michał Kłodawski, Katarzyna Markowska, Janusz Dąbrowski
pdfAbstract + Full text

Termika pionowych systemów roślinnych w warunkach Dolnego Śląska
Daniel Skarżyński, Grzegorz Pęczkowski, Anna Pływaczyk, Katarzyna Szawernoga
pdfAbstract + Full text

Problemy decyzyjne kształtowania proekologicznego systemu transportowego
Marianna Jacyna, Mariusz Wasiak, Konrad Lewczuk, Norbert Chamier-Gliszczyński, Tomasz Dąbrowski
pdfAbstract + Full text

Wpływ biopaliw na tworzenie kolonii przez komórki CHO-9
Jolanta Skowroń
pdfAbstract + Full text

Symulacja 3D dyspersji chloru w terenie wiejskim
Andrzej Polanczyk, Zdzislaw Salamonowicz, Malgorzata Majder-Lopatka, Anna Dmochowska, Wojciech Jarosz, Rafał Matuszkiewicz, Radosław Makowski
pdfAbstract + Full text

Zmiany roślinności z klasy Phragmitetea w dolinie Bystrej, wschodnia Polska
Mariusz Kulik, Andrzej Bochniak, Ryszard Baryła, Marianna Warda, Teresa Wyłupek
pdfAbstract + Full text

Badania hałasu w otoczeniu mostów kolejowych blachownicowych o różnych rodzajach konstrukcji
Lucjan Janas
pdfAbstract + Full text

Zawartość metali ciężkich w wodach opadowych spływających z dachów o różnych pokryciach
Jakub Sikora, Marcin Niemiec, Anna Szeląg-Sikora, Maciej Kuboń
pdfAbstract + Full text

Analiza wielkości emisji spalin z silnika o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem symulacji komputerowej
Karol Tucki, Remigiusz Mruk, Anna Bączyk, Katarzyna Botwińska, Klaudia Woźniak
pdfAbstract + Full text

Badania możliwości wykorzystania popiołów lotnych z termicznego przekształcania osadów ściekowych do produkcji betonów zwykłych
Gabriela Rutkowska, Joanna Fronczyk, Piotr Wichowski
pdfAbstract + Full text

Modelowanie układu zwierciadła wody programem HEC-RAS w przepławce stopnia wodnego Skórka na rzece Głomii
Mateusz Hämmerling, Natalia Walczak, Piotr Stachowski
pdfAbstract + Full text

Usuwanie związków żelaza i manganu w procesie filtracji wspomaganej polem magnetycznym na piasku i aktywnym tlenku glinu
Agata Stobnicka, Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał Górny
pdfAbstract + Full text

Czynniki mikrobiologiczne na terenie wybranych krajowych portów lotniczych
Iwona Skoczko, Ewa Szatyłowicz
pdfAbstract + Full text

Analiza emisji zanieczyszczeń w wyniku wytwarzania energii cieplnej
Tadeusz Noch, Wioleta Mikołajczewska, Alicja Wesołowska, Aleksandra Friedberg
pdfAbstract + Full text

Ocena zdolności do biodegradacji środków pianotwórczych i zwilżających
Dominika Gancarczyk, Mirosław Sobolewski, Jakub Jakubiec
pdfAbstract + Full text

Instrumenty zarządzania przestrzennego w aspekcie zrównoważonego rozwoju – wielowymiarowa analiza porównawcza miast wojewódzkich
Sławomira Hajduk
pdfAbstract + Full text

Wpływ nawożenia azotem na plon i zawartość suchej masy, azotu ogólnego oraz popiołu w drugiej 4-letniej rotacji uprawy wierzby wiciowej
Leszek Styszko, Janusz Dąbrowski
pdfAbstract + Full text

Znaczenie potencjału energetycznego osadów ściekowych w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym – przykład oczyszczalni w Gdańsku
Arkadiusz Ostojski, Marek Swinarski
pdfAbstract + Full text

Obciążenie środowiska produktami spalania peletów z biomasy roślinnej w kotle górnego spalania
Artur Kraszkiewicz, Małgorzata Stryjecka, Natalia Nowosad, Sławomir Kocira
pdfAbstract + Full text

Wpływ biostymulatora Asahi SL na aktywność fotosyntetyczną wybranych odmian Phaseolus vulgaris L.
Władysław Michałek, Anna Kocira, Pavol Findura, Agnieszka Szparaga, Sławomir Kocira
pdfAbstract + Full text

Planowanie małej retencji w lasach w oparciu o naturalne czynniki zwiększające zasoby wodne
Joanna Kocięcka, Daniel Liberacki
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w krajach Unii Europejskiej
Tomasz Rokicki, Konrad Michalski, Marcin Ratajczak, Hubert Szczepaniuk, Magdalena Golonko
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie odpadów z przemysłu wydobywczego i hutnictwa w drogownictwie
Paweł Wowkonowicz, Anna Bojanowicz-Bablok, Barbara Gworek
pdfAbstract + Full text

Oczyszczalnie hydrofitowe jako wdrożenie założeń idei gospodarki o obiegu zamkniętym
Katarzyna Kołecka, Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska
pdfAbstract + Full text

Przestrzenne zróżnicowanie zrównoważonego rozwoju wybranych krajów europejskich. Hierarchia i klasyfikacja krajów
Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska
pdfAbstract + Full text

Bioakumulacja żelaza, manganu, boru i litu kobaltu w mleczaju jodłowym (Lactarius salmonicolor L), igliwiu jodły pospolitej (Abies alba M.) oraz glebie pasma Przedbabiogórskiego w Karpatach Zachodnich
Marcin Niemiec, Jakub Sikora, Maciej Chowaniak, Anna Szeląg-Sikora, Maciej Kuboń
pdfAbstract + Full text

Wpływ struktury i porowatości wybranych materiałów filtracyjnych stosowanych w analizie grawimetrycznej na skuteczność zatrzymywania nanocząstek
Piotr Sobiech, Szymon Jakubiak, Przemysław Oberbek, Paweł Kozikowski, Tomasz Jankowski
pdfAbstract + Full text

Degradacja małocząsteczkowych WWA w modyfikowanym procesie Fentona
Jolanta Kozak, Maria Włodarczyk-Makuła
pdfAbstract + Full text

Biopaliwa II generacji otrzymane w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych – porównanie cytotoksyczności ich frakcji rozpuszczalnej w wodzie (WSF) na kolejnych pasażach starzejących się komórek in vitro
Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska
pdfAbstract + Full text

Analiza kosztów materiałów użytych do usuwania awarii przewodów wodociągowych
Andrzej Studziński, Katarzyna Pietrucha-Urbanik
pdfAbstract + Full text

Wpływ syntetycznych hormonów roślinnych na koncentrację Ca, Mg i K w biomasie Medicago x varia T. Martyn i Trifolium pratense L.
Jacek Sosnowski, Justyna Król
pdfAbstract + Full text

Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanej mikoryzacji w nasadzeniu na gruncie porolnym oraz na aktywność enzymatyczną gleb
Roman Rolbiecki, Stanisław Rolbiecki, Anna Figas, Anetta Siwik-Ziomek, Mirosław Kobierski, Barbara Jagosz, Piotr Stachowski, Wiesław Ptach
pdfAbstract + Full text

Pomiar tła akustycznego w środowisku – studium przypadków
Adam Zagubień
pdfAbstract + Full text

Badanie wspólnego spalania paliwa gazowego i mazutu
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska, Tomasz Dąbrowski
pdfAbstract + Full text

Gospodarka odpadami w świadomości społeczeństwa
Włodzimierz Deluga
pdfAbstract + Full text

Wpływ wybranych miąższości filtrów piaskowych o przepływie pionowym na jakość oczyszczonych ścieków bytowych
Ewa Dacewicz, Grzegorz Kaczor, Piotr Bugajski
pdfAbstract + Full text

Mikrobiologiczna jakość powietrza w klimatyzowanych samochodach osobowych
Małgorzata Gołofit-Szymczak, Agata Stobnicka-Kupiec
pdfAbstract + Full text

Aerozol bakteryjny w wybranych pomieszczeniach szkolnych woj. małopolskiego
Krzysztof Frączek, Maria J. Chmiel, Karol Bulski
pdfAbstract + Full text

Implementacja rozszerzonej odpowiedzialności producenta do systemu gospodarowania odpadami w Polsce
Wojciech Piontek
pdfAbstract + Full text

Pszeniczny wywar gorzelniczy jako surowiec do produkcji etanolu II generacji – wpływ wstępnego przetwarzania na skład chemiczny frakcji
Małgorzata Krzywonos, Przemysław Seruga, Hanna Pińkowska, Daniel Borowiak, Marta Wilk, Paweł Wolak
pdfAbstract + Full text

Świadomość ekologiczna mieszkańców aglomeracji górnośląskiej
Adam Adamek, Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie metod wskaźnikowych do oceny jakości gleby na terenach poszukiwania i eksploatacji gazu z niekonwencjonalnych złóż węglowodorów
Ewa Kukulska-Zając, Jadwiga Holewa-Rataj, Anna Król
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie modelu trójwarstwowego do opisu transportu rumowiska w sąsiedztwie progów podwodnych na przykładzie Kołobrzegu
Martyna Chuda, Leszek M. Kaczmarek
pdfAbstract + Full text

Badanie wpływu właściwości termicznych okna na pracę grzejnika w pomieszczeniu – badania numeryczne
Magdalena Orłowska
pdfAbstract + Full text

Ocena mikrobiologiczna nasion trzech odmian soi po zastosowaniu biostymulatora
Anna Kocira, Ewa Czerwińska, Dariusz Tomkiewicz, Rafał Kornas
pdfAbstract + Full text

Badania zaworu kulowego zintegrowanego z kryzowym systemem pomiarowym
Robert Matysko, Marcin Lackowski, Edward Krzemiński
pdfAbstract + Full text

Analiza ekologicznej metody zaprawiania w aspekcie zwiększenia żywotności i zdrowotności ziaren jęczmienia jarego Hordeum vulgare L.
Sławomir Kocira, Ewa Czerwińska, Agnieszka Szparaga
pdfAbstract + Full text

Ekologiczne metody zwalczania grzybów powodujących choroby roślin uprawnych
Patryk Hara, Agnieszka Szparaga, Ewa Czerwińska
pdfAbstract + Full text

Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary gleb leśnych pochodzenia antropogenicznego
Ewa Beata Górska, Izabella Olejniczak, Dariusz Gozdowski, Ewa Panek, Marek Kondras, Lidia Oktaba, Anna Prędecka, Stanisław Biedugnis, Paweł Boniecki, Łukasz Tyburski, Izabela Oktaba, Monika Skawińska, Jakub Dobrzyński, Urszula Jankiewicz, Edyta Hewelke, Anita Kaliszkiewicz
pdfAbstract + Full text

Kształtowanie jakości wody odpływającej i dopływającej z kompleksu zbiorników Niewiadoma zlokalizowanego na rzece Cetyni
Agnieszka Bus, Józef Mosiej
pdfAbstract + Full text

Ocena wielkości emisji gazów cieplarnianych ze źródeł rolniczych na poziomie lokalnym w Polsce
Paweł Wiśniewski
pdfAbstract + Full text

Dynamika sezonowych zmian bioróżnorodności bakterii w jeziorach przymorskich: Łebsko i Sarbsko
Marcelina Jureczko, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Katarzyna Glińska-Lewczuk, Paweł Burandt, Szymon Kobus, Sylwia Lew, Krystian Obolewski
pdfAbstract + Full text


2018 rok 

Rok: 2018 Vol.: 20 No.: 3

Opublikowano: 26.12.2018


Fibrokompozyt drobnokruszywowy – modele opisu właściwości i zastosowanie
Wiesława Głodkowska
pdfAbstract + Full text