Rocznik Ochrona Środowiska

2015 rok

Rok: 2015 Vol.: 17

Opublikowano: 26.12.2015


Dokąd zmierza świat? Kryzys społeczny stworzony przez promocję biopaliw i współczesny liberalny kapitalizm
Lucjan Pawłowski
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie analizy skupień do wytypowania warunków meteorologicznych kształtujących zmienność stężeń pyłu zawieszonego PM10
Małgorzata Czarnecka, Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz
pdfAbstract + Full text

Laboratoryjne badania nad skutecznością termicznego przekształcania wybranych kompozycji odpadów przemysłu chemii organicznej
Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski
pdfAbstract + Full text

Wpływ podłużnego przewodzenia ciepła w ściance na konwekcyjną wymianę ciepła w mikrokanale
Jarosław Mikielewicz, Witold Rybiński
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie metody elementów skończonych i technik wizyjnych do analizy procesów cięcia w aspekcie redukcji odpadu
Łukasz Bohdal
pdfAbstract + Full text

Właściwości pyłów wykorzystywane w obliczeniach sprawności odpylania w cyklonach
Ksenia Strelets, Nikolay Vatin
pdfAbstract + Full text

Utlenianie fenolu w procesie foto-Fentona katalizowanym przez klinoptylolit modyfikowany Co
Renata Świderska-Dąbrowska
pdfAbstract + Full text

Obecność bakterii lekoopornych w glebach nawożonych osadami ściekowymi
Ewa Stańczyk-Mazanek, Urszula Kępa, Longina Stępniak
pdfAbstract + Full text

Rozwój zrównoważony a turystyka. Przykład inwestycji związanych z instalacją kolektorów słonecznych w nadmorskich obiektach noclegowych
Patrycjusz Zarębski, Jacek Borzyszkowski, Mirosław Marczak
pdfAbstract + Full text

Sorpcja barwnika Acid Green 16 z roztworów wodnych na torfach niskich i iłach smektytowych towarzyszących złożom węgli brunatnych w polu Bełchatów
Joanna Kyzioł-Komosińska, Czesława Rosik-Dulewska, Magdalena Pająk, Justyna Czupioł, Agnieszka Dzieniszewska, Iwona Krzyżewska
pdfAbstract + Full text

Badania długotrwałe belek fibropiaskobetonowych na bazie kruszywa odpadowego
Jacek Domski
pdfAbstract + Full text

Energooszczędne technologie wykorzystujące pompy ciepła
Alexandr Suslov, Jury Fatychov, Alexandr Ivanov
pdfAbstract + Full text

Przeciwbakteryjna i przeciwgrzybowa aktywność wyciągów roślinnych
Ewa Czerwińska, Agnieszka Szparaga
pdfAbstract + Full text

Problemy zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi na terenach zurbanizowanych na przykładzie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego
Karol Mrozik, Czesław Przybyła, Krzysztof Pyszny
pdfAbstract + Full text

Wytwarzanie alternatywnego paliwa z wykorzystaniem osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków
Aneta Czechowska-Kosacka, Wojciech Cel, Justyna Kujawska, Katarzyna Wróbel
pdfAbstract + Full text

Badania zmian reżimu hydrologicznego na obszarze przyległym do kopalni surowców skalnych
Robert Kasperek, Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska
pdfAbstract + Full text

Określenie optymalnych warunków hodowlanych dla efektywnej produkcji biomasy glonowej
Agata Karło, Agata Wilk, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Joanna Surmacz-Górska
pdfAbstract + Full text

Wyznaczenie frakcji ChZT w ściekach komunalnych z wykorzystaniem metody respirometrycznej
Aleksandra Szaja, José Alonso Aguilar, Grzegorz Łagód
pdfAbstract + Full text

Powstawanie CO w kinetycznym płomieniu tlenowo-paliwowym
Wojciech Jerzak
pdfAbstract + Full text

Dopływ zanieczyszczeń do zbiornika wody pitnej Bukówka z obszaru transgranicznego zlewni rzeki Bóbr
Mirosław Wiatkowski, Czesława Rosik-Dulewska, Robert Kasperek
pdfAbstract + Full text

Kryteria zrównoważonego usuwania osadów ściekowych
Aneta Czechowska-Kosacka, Yucheng Cao, Artur Pawłowski
pdfAbstract + Full text

Wpływ dezintegracji ultradźwiękowej na proces stabilizacji beztlenowej osadów nadmiernych pochodzących z przemysłu spożywczego
Iwona Zawieja, Wolny Lidia, Paweł Wolski
pdfAbstract + Full text

Badania nad przemieszczaniem się metali i metaloidów w glebie i wodzie gruntowej terenów otaczających zwał odpadów pogórniczych Hałda Ruda, Górny Śląsk, Polska
Magdalena Jabłońska-Czapla, Czesława Rosik-Dulewska, Sebastian Szopa, Piotr Zerzucha
pdfAbstract + Full text

Ocena możliwości rolniczego wykorzystania osadów dennych z eutroficznego zbiornika zaporowego Rzeszów
Lilianna Bartoszek, Piotr Koszelnik, Renata Gruca-Rokosz, Małgorzata Kida
pdfAbstract + Full text

Wybrane metale ciężkie w wysedymentowanym kurzu domowym z mieszkań zlokalizowanych w Lublinie, Polska
Sławomira M. Dumała, Marzenna R. Dudzińska
pdfAbstract + Full text

Możliwości zastosowania odpadów poekstrakcyjnych kawy jako wolno działającego nawozu organiczno-mineralnego
Tomasz Ciesielczuk, Czesława Rosik-Dulewska, Elwira Wiśniewska
pdfAbstract + Full text

Ocena zasilania pulsacyjnego systemu ogrzewania podłogowego na podstawie badań eksperymentalnych
Tomasz Cholewa, Alicja Siuta-Olcha
pdfAbstract + Full text

Procesory ultradźwiękowe a odwadnianie osadów ściekowych
Paweł Wolski, Lidia Wolny, Iwona Zawieja
pdfAbstract + Full text

Wybrane aspekty prawno-techniczne i ekologiczne stosowania sprężarkowych pomp ciepła
Tadeusz Bohdal, Henryk Charun, Małgorzata Sikora
pdfAbstract + Full text

Studium nad łączeniem mikro kanalikowych wymienników ciepła w wymiennik integralny
Oktawia Kaczmarczyk, Jarosław Mikielewicz
pdfAbstract + Full text

Piaski odpadowe jako wartościowe kruszywo do wytwarzania fibrokompozytów
Wiesława Głodkowska, Joanna Laskowska-Bury
pdfAbstract + Full text

Analiza specjacyjna w badaniach środowiska
Jerzy Siepak
pdfAbstract + Full text

Interdyscyplinarny charakter chemii sanitarnej
Kazimierz Szymański, Maria Włodarczyk-Makuła
pdfAbstract + Full text

Pokrywa śnieżna jako ośrodek depozycji zanieczyszczeń
Ewa Ociepa, Maciej Mrowiec, Iwona Deska, Ewa Okoniewska
pdfAbstract + Full text

Badania doświadczalne a dokładność opracowanego modelu
Aleksander Szkarowski, Sylwia Janta-Lipińska
pdfAbstract + Full text

Zrównoważone gospodarowanie ściekami na przykładzie obszarów wiejskich
Hanna Obarska-Pempkowiak, Katarzyna Kołecka, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska, Arkadiusz Ostojski
pdfAbstract + Full text

Metodologiczne aspekty badania substancji odorowych w otoczeniu oczyszczalni ścieków
Kazimierz Szymański, Beata Janowska, Jacek Piekarski
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie sorpcji i zaawansowanego utleniania do usuwania fenoli i ich pochodnych z roztworów wodnych
Lidia Dąbek
pdfAbstract + Full text

Zmniejszenie uciążliwości zapachowych oczyszczalni ścieków w Tychowie
Tadeusz Piecuch, Anna Kowalczyk, Tomasz Dąbrowski, Janusz Dąbrowski, Ludmiła Andriyevska
pdfAbstract + Full text

Regeneracja żywic polimerowych stosowanych do frakcjonowania naturalnych substancji organicznych
Agnieszka Urbanowska, Małgorzata Kabsch-Korbutowicz
pdfAbstract + Full text

Analiza kosztów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Robert Nowak, Michał Wawryca
pdfAbstract + Full text

Adsorpcja ołowiu na modyfikowanym węglu aktywnym ROW 08 Supra
Joanna Lach, Ewa Okoniewska, Agnieszka Ociepa-Kubicka, Anna Szymonik
pdfAbstract + Full text

Instrumenty zarządzania w ochronie środowiskowej
Marcin Olkiewicz, Benedykt Bober, Justyna Majchrzak-Lepczyk
pdfAbstract + Full text

Analiza efektywności kosztowej różnych wariantów technologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków
Beata Karolinczak, Rafał Miłaszewski, Adrian Sztuk
pdfAbstract + Full text

Projekt CIVITAS RENAISSANCE w Szczecinku w kontekście założeń zrównoważonego rozwoju
Ewa Kasperska
pdfAbstract + Full text

Projektowane zalesienia w gminie Tarnowo Podgórne w świetle koncepcji korytarzy ekologicznych
Adam Zydroń, Łukasz Bober, Małgorzata Górna
pdfAbstract + Full text

Zrównoważony rozwój krajów Unii Europejskiej. Typologia krajów w kontekście Strategii Europa 2020
Maria Klonowska-Matynia, Maria Sasin
pdfAbstract + Full text

Analiza możliwości pozyskiwania krytycznych surowców mineralnych
Wiesław Blaschke, Beata Witkowska-Kita, Katarzyna Biel
pdfAbstract + Full text

Oczyszczanie ścieków ze stacji naprawy samochodów
Tadeusz Piecuch, Ludmiła Andriyevska, Janusz Dąbrowski, Tomasz Dąbrowski, Barbara Juraszka, Anna Kowalczyk
pdfAbstract + Full text

Nowoczesne techniki i technologie inżynierii środowiska
Korneliusz Miksch, Grzegorz Cema, Ewa Felis, Adam Sochacki
pdfAbstract + Full text

Detekcja obiektów szczególnie niebezpiecznych dla środowiska na dnie morza z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych i lotniczego skaningu batymetrycznego
Tomasz Kogut, Tomasz Oberski, Paweł Kogut
pdfAbstract + Full text

Oczyszczanie odcieków z beztlenowej stabilizacji osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich przy zastosowaniem metody hydrofitowej
Wojciech Dąbrowski, Józefa Wiater, Dariusz Boruszko
pdfAbstract + Full text

Znaczenie złóż hydrofitowych z pionowym i poziomym przepływem ścieków i filtratu w przemianach frakcji materii organicznej i azotu
Magdalena Gajewska
pdfAbstract + Full text

Biomasa jako paliwo w energetyce
Alicja Uliasz-Bocheńczyk, Eugeniusz Mokrzycki
pdfAbstract + Full text

Wpływ Efektywnych Mikroorganizmów na zmiany zawartości WWA w osadach ściekowych podczas stabilizacji beztlenowej
Dariusz Boruszko, Wojciech Dąbrowski, Janina Piekutin, Józefa Wiater
pdfAbstract + Full text

Wpływ diazynonu (Basudin 25EC) na proces fermentacji metanowej komunalnych osadów ściekowych
Zofia Sadecka, Sylwia Myszograj, Aleksandra Sieciechowicz, Ewelina Płuciennik-Koropczuk
pdfAbstract + Full text

Wpływ sposobu prowadzenia fermentacji osadów ściekowych na produkcję biogazu
Lidia Dąbrowska
pdfAbstract + Full text

Badania nad odkamienianiem energetycznego węgla kamiennego na powietrznych stołach koncentracyjnych
Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Wojciech Sobko
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie granulatu asfaltowego w podbudowie z betonu asfaltowego w nawierzchni drogowej
Marta Wasilewska, Władysław Gardziejczyk, Andrzej Plewa, Paweł Gierasimiuk
pdfAbstract + Full text

Analiza możliwości zagospodarowania osadów z wód dołowych kopalni węgla kamiennego
Andrzej Gruchot, Ewelina Zając, Jan Zarzycki
pdfAbstract + Full text

Ocena wybranych elementów gospodarki wodno-ściekowej i obciążenia użytków rolnych makroelementami ze ścieków bytowych w wybranych gospodarstwach Wielkopolski
Jerzy Mirosław Kupiec, Anna Oliskiewicz-Krzywicka, Piotr Stachowski
pdfAbstract + Full text

Efektywność oczyszczania ścieków przy zastosowaniu reaktora membranowego
Krystyna Konieczny
pdfAbstract + Full text

Redukcja emisji metanu i węglowodorów aromatycznych ze składowisk odpadów w biofiltrze – badania polowe
Magdalena Zdeb
pdfAbstract + Full text

Wpływ lokalizacji składowisk odpadów na jakość wód podziemnych
Małgorzata E. Wysocka
pdfAbstract + Full text

Badania ruchowe prototypowego reaktora zgazowania biomasy
Dariusz Wiśniewski, Janusz Piechocki, Andrzej Białowiec, Jakub Pulka, Mariusz Siudak, Bogdan Jakubowski, Bartosz Myślak
pdfAbstract + Full text

Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi
Wiktoria Sobczyk, Katarzyna Sternik, Eugeniusz J. Sobczyk, Henryk Noga
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych w analizie stanu fizykochemicznego wód w systemie rzeka – zbiornik retencyjny
na przykładzie zbiorników retencyjnych Pakosław i Jutrosin położonych w zlewni rzeki Orli

Czesław Przybyła, Piotr Kozdrój, Mariusz Sojka
pdfAbstract + Full text

Ocena możliwości unieszkodliwiania osadów koksowniczych w procesie kofermentacji
Bartłomiej Macherzyński, Maria Włodarczyk-Makuła
pdfAbstract + Full text

Szacowanie masy odpadów kierowanych do przetwarzania w części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP)
Beata Klojzy-Karczmarczyk, Said Makoudi, Jarosław Staszczak
pdfAbstract + Full text

Wspomaganie procesu denitryfikacji preparatem Brenntaplus VP1 jako zewnętrznym źródłem węgla
Katarzyna Ignatowicz, Jacek Piekarski, Dariusz Kozłowski
pdfAbstract + Full text

Analiza chromatograficzna związków chemicznych w odciekach ze składowiska odpadów komunalnych poddawanych elektroutlenianiu
Dariusz Dmochowski, Anna Dmochowska, Stanisław Biedugnis
pdfAbstract + Full text

Zabieg krótkoterminowej biomanipulacji ekologicznej zastosowany w trzech śródleśnych płytkich jeziorach
Robert Czerniawski, Łukasz Sługocki, Józef Domagała, Małgorzata Pilecka-Rapacz
pdfAbstract + Full text

Wpływ eksploatacji złóż gazu łupkowego na wody ujmowane do celów pitnych. Przypadek Lubelszczyzny
Wojciech Cel, Justyna Kujawska, Aneta Czechowska-Kosacka
pdfAbstract + Full text

Zmiany wartości wskaźników jakości wody wraz z głębokością przy ujęciu wody pitnej ze zbiornika Dobczyce
Andrzej Bogdał, Agnieszka Policht-Latawiec, Sabina Kołdras
pdfAbstract + Full text

Wpływ obciążenia hydraulicznego Okresowego Bioreaktora Beztlenowego odciekami na warunki termiczne fermentacji oraz skład wytwarzanego biogazu
Andrzej Białowiec, Dariusz Wiśniewski, Jakub Pulka, Arkadiusz Wiśniewski
pdfAbstract + Full text

Nowa ekologiczna metoda usuwania zanieczyszczeń skałą płonną z urobku węgla kamiennego
Ireneusz Baic, Wiesław Blaschke, Stefan Góralczyk, Józef Szafarczyk, Gabriel Buchalik
pdfAbstract + Full text

Produkt spalania komunalnych osadów ściekowych jako grunt antropogeniczny
Katarzyna Zabielska-Adamska
pdfAbstract + Full text

Analiza możliwości oczyszczania gazów wylotowych z Hg0 i CO2 na zeolitach syntetycznych otrzymanych z popiołów lotnych
Magdalena Wdowin, Paweł Baran, Rafał Panek, Katarzyna Zarębska, Wojciech Franus
pdfAbstract + Full text

Wpływ biokondycjonera glebowego Soleflor na żywotność i plonowanie kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.) oraz stan środowiska mikrobiologicznego gleby
Dorota Swędrzyńska, Waldemar Zielewicz, Arkadiusz Swędrzyński, Justyna Starzyk, Agnieszka Wolna-Maruwka
pdfAbstract + Full text

Wpływ sezonowej zmienności odorów emitowanych ze źródeł powierzchniowych pasywnych na zasięg oddziaływania zapachowego wybranej komunalnej oczyszczalni ścieków
Izabela Sówka, Piotr Sobczyński, Urszula Miller
pdfAbstract + Full text

Zmiany wskaźników fizykochemicznych wody kanału Dąbrówka spowodowane działalnością kopalni rud cynku i ołowiu
Agnieszka Policht-Latawiec, Włodzimierz Kanownik, Marcin Lekstan
pdfAbstract + Full text

Porównanie możliwości zastosowania przesiewaczy bębnowych i wibracyjnych do segregacji odpadów mineralnych i komunalnych
Katarzyna Ławińska, Remigiusz Modrzewski, Piotr Wodziński
pdfAbstract + Full text

Wpływ emisji CO2 na koszty produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego
Zbigniew Grudziński, Katarzyna Stala-Szlugaj
pdfAbstract + Full text

Emisja stałych cząstek z liniowych źródeł zanieczyszczenia jako główny czynnik wpływający na poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 w powietrzu atmosferycznym aglomeracji warszawskiej
Dariusz Dmochowski, Anna Dmochowska, Stanisław Biedugnis
pdfAbstract + Full text

Ocena efektywności energetycznej zmodernizowanych pompowni melioracyjnych
Jerzy Bykowski, Michał Napierała, Czesław Przybyła
pdfAbstract + Full text

Analiza możliwości pozyskiwania strategicznych surowców mineralnych
Wiesław Blaschke, Beata Witkowska-Kita, Katarzyna Biel
pdfAbstract + Full text

Wpływ niewłaściwej gospodarki ściekowej i rolnej na stan fizykochemiczny wód jeziora Głęboczek kilka lat po rekultywacji
Krzysztof Berleć, Adam Traczykowski, Katarzyna Budzińska, Bożena Szejniuk, Magdalena Michalska, Anita Jurek, Agata Guścior, Magdalena Majewska
pdfAbstract + Full text

Ustalenie parametrów wytrzymałościowych popioło-żużla i piasku pylastego z wykorzystaniem niszczących badań nasypów modelowych
Przemysław Baran, Mariusz Cholewa
pdfAbstract + Full text

Usuwanie związków azotu z odcieków składowiskowych w pilotowej oczyszczalni hydrofitowej
Ewa Wojciechowska
pdfAbstract + Full text

Ryzyko środowiskowe związane z eksploatacją złóż węglowodorów zawierających siarkowodór
Barbara Uliasz-Misiak
pdfAbstract + Full text

Zmiany stanu mikrobiologicznego kompostów na bazie kory sosnowej z dodatkiem preparatu Efektywne Mikroorganizmy (EM), zielonej masy roślin i mocznika
Justyna Starzyk, Jacek Czekała, Agnieszka Wolna-Maruwka, Dorota Swędrzyńska
pdfAbstract + Full text

Metody sztucznej inteligencji w projektowaniu i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę
Andrzej Czapczuk, Jacek Dawidowicz, Jacek Piekarski
pdfAbstract + Full text

Chemiczne usuwanie związków ropopochodnych z wody
Janina Piekutin, Dariusz Boruszko, Józefa Wiater
pdfAbstract + Full text

Biosuszenie pofermentu z biogazowni rolniczych
Andrzej Białowiec, Dariusz Wiśniewski, Jakub Pulka, Mariusz Siudak, Bogdan Jakubowski, Bartosz Myślak
pdfAbstract + Full text

Eliminacja bakterii nitkowatych w osadzie czynnym pod wpływem wybranych koagulantów i związków utleniających
Katarzyna Budzińska, Marcin Bochenek, Adam Traczykowski, Bożena Szejniuk, Rafał Pasela, Anita Jurek
pdfAbstract + Full text

Usuwanie z wody związków żelaza i manganu metodą filtracji na wybranych złożach
Iwona Skoczko, Janina Piekutin, Alicja Roszczenko
pdfAbstract + Full text

Analiza techniczno-ekonomiczna procesu hydraulicznego równoważenia instalacji centralnego ogrzewania
Kinga Dopieralska, Alicja Siuta-Olcha, Tomasz Cholewa, Grzegorz Tatara
pdfAbstract + Full text

Parametry wytrzymałościowe fluidalnego popiołu lotnego z Elektrowni "Połaniec"
Andrzej Gruchot, Tymoteusz Zydroń, Elżbieta Gałowicz
pdfAbstract + Full text

Eksperymentalne badania usuwania zawiesiny mineralnej z syfonów kanalizacji deszczowej
Piotr Wichowski, Kamila Zalewska
pdfAbstract + Full text

Usuwanie fosforanów z wykorzystaniem osadów potechnologicznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody
Grażyna Totczyk, Iwona Klugiewicz, Rafał Pasela, Łukasz Górski
pdfAbstract + Full text

Znaczenie odzysku ciepła odpadowego z instalacji produkującej dimetyloeter w ochronie środowiska
Artur Wodołażski
pdfAbstract + Full text

Ocena stanu osadów dennych wybranych jezior powiatu poznańskiego
Agnieszka Karwacka, Przemysław Niedzielski, Ryszard Staniszewski
pdfAbstract + Full text

Wykorzystanie chromatografii membranowej do odzyskiwania białek aktywnych biologicznie z odpadów przemysłu skrobiowego
Marta Markiewicz, Agnieszka Przewodowska, Włodzimierz Przewodowski, Wioleta Stochła
pdfAbstract + Full text

Zastosowanie koagulacji do usuwania związków ropopochodnych po napowietrzaniu
Janina Piekutin, Iwona Skoczko, Roman Wysocki
pdfAbstract + Full text


mnisw m
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego