Elżbieta Radzka, Katarzyna Rymuza
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
corresponding author’s e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstract
The work is based on results of hourly measurements of the particles PM10 and PM2.5 as well as 24-h measurements of meteorological elements in Siedlce. Analysis spanned the years 2012-2016. Based on the Polish Index of Air Quality developed by the Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIOŚ), there were determined numbers of days in six air quality classes. Analysis of the effect of meteorological conditions on particulate matter content in the air was based on 24-h concentrations of PM10 and PM2.5 exceeding the standard value of 50 µg/m3 for PM10 and 25 µg/m3 for PM2.5. Variation in the excessive concentrations in weather conditions described by means of air temperature, air humidity, wind direction and speed was assessed by means of Wright path analysis. Satisfactory, poor and very poor air quality was recorded in winter only. Path analysis revealed that variation in pollution is affected by wind speed and direction as well as air temperature. Increased concentrations of particulate matter were found mainly on days with low wind speed and low air temperature.

Keywords 
PM10, PM2.5, path analysis, meteorological conditions

Wpływ warunków meteorologicznych na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5

Streszczenie
W pracy wykorzystano wyniki pomiarów godzinnych stężeń pyłów PM10 i PM2,5 oraz dobowych pomiarów elementów meteorologicznych w Siedlcach. Analizą objęto lata 2012-2016. Na podstawie Polskiego Indeksu Jakości Powietrza opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) określono liczbę dni w sześciu przedziałach klas jakości powietrza. Analizę wpływu warunków meteorologicznych na zawartość w powietrzu pyłów oparto na stężeniach dobowych PM10 i PM2,5 przekraczających normę: 50 µg/m3 dla PM10 i 25 µg/m3 dla PM2,5. Zmienność ponadnormatywnych stężeń w warunkach pogodowych opisanych temperaturą powietrza, wilgotnością powietrza, kierunkiem i prędkością wiatru oceniono przy zastosowaniu analizy ścieżek Wrighta. Dostateczną, złą i bardzo złą jakość powietrza notowano jedynie w zimnej porze roku. Analiza ścieżek wykazała, że zróżnicowanie zanieczyszczeń zależy od prędkości i kierunku wiatru oraz temperatury powietrza. Podwyższone stężenia pyłów zawieszonych notowano głównie w dniach z małą prędkością wiatru i niską temperaturą.

Słowa kluczowe 
PM10, PM2,5, analiza ścieżek, warunki meteorologiczne

Full text / Pełny tekst
PDF (English)