Wojciech Piontek
Institute of Geography, Kraków, Poland
corresponding author’s e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstract
The aim of the paper is to characterize depopulation trends in the concept of sustainable development and to analyse their impact on structural changes in the population in the global perspective and the resulting economic consequences. The roots of depopulation trends were presented. Global approaches in the perception of population as a factor of economic growth and development were characterized. The problem of depopulation in selected international programming, strategic, and religious documents was analysed. To a limited extent, due to the controversial nature of the issue, tools implementing depopulation were presented. The economic and social consequences of the decrease in the population were indicated.

Keywords 
sustainable development, centrally planned economy, human capital, population policy, depopulation, world population projections

Depopulacja w koncepcji zrównoważonego rozwoju

Streszczenie
Celem artykułu jest charakterystyka nurtów depopulacyjnych w koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz analiza ich wpływu na przemiany strukturalne ludności w ujęciu globalnym i wynikające z tego konsekwencje ekonomiczne. Przedstawione zostały korzenie trendów depopulacyjnych. Scharakteryzowano globalne podejścia w postrze­ganiu liczby ludności jako czynnika wzrostu gospodarczego i rozwoju. Analizie poddany został problem depopulacji w wybranych międzynarodowych dokumentach programowych, strategicznych oraz religijnych. W ograniczonym zakresie – ze względu na kontrowersyjność zagadnienia – przedstawione zostały narzędzia urzeczywistniające depopulację. Wskazane zostały konsekwencje ekonomiczno-społeczne zmniejszania się liczby ludności.

Słowa kluczowe 
zrównoważony rozwój, ekonomia centralnie planowana, kapitał ludzki, polityka ludnościowa, depopulacja, globalne prognozy ludności

Full text / Pełny tekst
PDF (English)