Adam Muc*, Adam Szeleziński*, Piotr Lizakowski**, Tadeusz Noch***
*Gdynia Maritime University, Poland; **Polish Naval Academy of the Heroes of Westerplatte, Poland; ***Gdańsk School of Higher Education, Poland
corresponding author’s e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstract
The article presents methods for the location of leakages in heating pipelines. The advantages and disadvantages of each of the described methods are presented. The exploitation and modernization of the actual heating network in the city of up to 30,000 inhabitants over the space of 10 years have been characterized. The examined heating network was analyzed for the degree and categories of malfunctions occurring in the examined time space in the network and impact on the natural environment was determined. The article also examines the impact of various factors, such as the amount of make-up water, the amount of heat required to heat the supplementary carrier, the total cost of heat to replenish the carrier, networks total disruption and the amount of water exchange in the system and its impact on the natural environment. At the same time, an assessment of the impact of the modernization of the heating network combined with its munition to reduce the impact of these factors on environmental protection was made.

Keywords 
heating network, network monitoring, heat network malfunctions, environmental protection, pre-insulated networks

Długoterminowa analiza eksploatacji miejskiej sieci ciepłowniczej z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska

Streszczenie
W artykule przedstawiono metody lokalizacji nieszczelności rurociągów ciepłowniczych. Przedstawiono wady i zalety każdej z opisanych metod. Scharakteryzowano eksploatację i modernizację rzeczywistej sieci ciepłowniczej w mieście do 30 tysięcy mieszkańców na przestrzeni 10 lat. W badanej sieci ciepłowniczej przeanalizowano stopień i kategorie awarii występujących w badanej przestrzeni czasu w sieci oraz określono ich wpływ na środowisko naturalne. W artykule zbadano również oddziaływanie rożnych czynników, takich jak: ilość wody uzupełniającej, ilość ciepła do podgrzania nośnika na uzupełnienie, koszt łączny ciepła przeznaczony do uzupełnienia nośnika, zład łączny sieci oraz ilość wymian wody w systemie i jej wpływ na środowisko naturalne. Równolegle, podjęto ocenę wpływu modernizacji sieci ciepłowniczej, połączonej z jej uzbrojeniem, na zmniejszenie oddziaływania wymienionych czynników na ochronę środowiska.

Słowa kluczowe 
sieć ciepłownicza, monitoring sieci, awarie sieci ciepłowniczych, ochrona środowiska, sieci preizolowane

Full text / Pełny tekst
PDF (English)