Mariusz Kowalczyk, Tomasz Kamizela
Czestochowa University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Abstract
Sewage sludge treatment, including dewatering, represents a technological challenge similar to wastewater treatment. It is necessary for the effective sludge dewatering to use conditioning agents, and currently only polyelectrolytes. However, any factor or substance, including waste, which reduces the bonds between water and solid particles can be considered a conditioning agent.

The study verified the possibility of conditioning the digested sludge with sludges from the water treatment plant, mainly produced by coagulation of chlorine iron III and denitrification, was verified. The main process variable was the vol-umetric fraction of water processing sludges in a mixture with municipal digested sludge amounting to 1:9, 3:7, 5:5.

It was found that the sludge from water treatment plants cannot be used as aconditioner of municipal sludge. Deterio-ration of filtration and dewatering capacity of the tested mixtures and the quality of the separated sludge liquor was ob-served. The study confirmed the possibility of the use of post-coagulation sludge in sorption of metals and phosphorus.

Keywords 
municipal sludge, water processing sludge, conditioning, dewatering

Podatność na odwadnianie przefermentowanych osadów ściekowych kondycjonowanych osadami z stacji uzdatniania wody

Streszczenie
Przeróbka osadów ściekowych, w tym ich odwadnianie, stanowi równorzędne wyzwanie technologiczne co oczyszczanie ścieków. Koniecznym dla efektywnego odwadniania osadów jest zastosowanie środków kondycjonujących, a obecnie wyłącznie, polielektrolitów. Niemniej jednak każdy czynnik czy substancja, w tym odpad, który umożliwi zmniejszenie powiązania między cząsteczkami wody i fazy stałej może zostać uznany za środek kondycjonujący.

W przeprowadzonych badaniach zweryfikowano możliwość kondycjonowania osadów przefermentowanych osadami z stacji uzdatniania wody powstałymi głownie w procesie koagulacji zanieczyszczeń chlorkiem żelaza III oraz denitryfikacji. Główną zmienna procesową był udział objętościowy osadów z uzdatniania wody w mieszaninie z osadami przefermentowanymi wynoszący 1:9, 3:7, 5:5.

Stwierdzono, że badane żelazowe osady pokoagulacyjne nie mogą być stosowane jako kondycjoner komunalnych osadów przefermentowanych. Odnotowano pogorszenie filtrowalności i odwadnialności badanych mieszanin oraz jakości oddzielonych cieczy osadowych. Badania potwierdziły możliwość zastosowania osadów pokoagulacyjnych celem sorpcji metali i fosforu.

Słowa kluczowe 
komunalne osady ściekowe, osady pokoagulacyjne, kondycjonowanie, odwadnianie

Full text / Pełny tekst
PDF (English)