Rocznik Ochrona Środowiska

2005 rok 


Rok
: 2005
Vol.: 07 

Opublikowano: 26.10.2005


Ekstrakcja SPE Cu(II) i Zn(II) przy zastosowaniu liganda immobilizującego silikażelu do usunięcia, odzysku, koncentracji przy separacji z mieszaniny
Mitali Sarkar, Mridula Das
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Badania nad wykorzystaniem danych z satelity IKONOS do szacowania zapotrzebowania na wodę upraw w średniej wielkości basenie hydrologicznym położonym na półwyspie Peloponeskim
George Metaxas, George Karantounias
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Procedury programowo-obliczeniowe dla ciepłownictwa na podstawie technologii geoinformacyjnych
Stanisław Jołkin
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Alkaliczna degradacja wybranego zasadowego barwnika przez zastosowanie podchlorynu sodowego oraz pozostałość ChZT w środowisku wodnym
Mitali Sarkar, Mahadeb Das
 Pełny tekst - PDF (Angielski)

 

Doświadczenia związane z wykorzystaniem wikliny Salix viminalis w usuwaniu zanieczyszczeń z wód i ścieków
Hanna Obarska-Pempkowiak, Katarzyna Kołecka
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Matematyczny opis technologii podczyszczania ścieków z zakładu przetwórstwa ryb
Tomasz Dąbrowski, Tadeusz Piecuch
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Możliwość zastosowania reakcji Fentona w procesach kondycjonowania i stabilizacji osadów pochodzących z ośrodków intensywnej hodowli ryb
Mirosław Krzemieniewski, Marcin Dębowski, Joanna Sikora
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Dynamika pęcherzyków parowych podczas wrzenia proekologicznych czynników chłodniczych
Marcin Baran, Tadeusz Bohdal
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Modelowanie procesu biofiltracji
Klaudia Chmiel, Michał Palica
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Gospodarka wodno-ściekowa w ośrodkach uzdrowiskowych
Anna M. Anielak, Mariusz Wojnicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Adsorpcja Czerni DN na chitynie modyfikowanej w reaktorze air-lift: izotermy adsorpcji i krzywe przebicia
Urszula Filipkowska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Analiza ekonomiczna w zagadnieniach ochrony środowiska
Aleksander Szkarowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

O jakości wód powierzchniowych jezior Czajczego i Domysłowskiego w Wolińskim Parku Narodowym w różnych porach roku
Gorzysław Poleszczuk, Anna Bucior, Ewa Nowicka, Krzysztof Grzegorczyk
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wpływ obróbki wstępnej oraz metod gotowania na zawartość azotanów w warzywach
Magdalena Grudzińska, Kazimiera Zgórska
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Wykorzystanie nowych rodzajów węgli aktywnych w procesie usuwania mikrozanieczyszczeń pestycydowych z wody
Katarzyna Ignatowicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Ocena systemów deszczownianych i kierunki ich modernizacji w regionie Wielkopolski
Piotr Stachowski, Beata Bergandy
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Metoda oczyszczania ścieków o wysokim stężeniu krwi z wykorzystaniem odczynnika Fentona
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

 

Analiza metod określania natężenia przepływów maksymalnych w budynkach wielorodzinnych
Piotr Krzysztof Tuz
 Pełny tekst - PDF (Polski)