Rocznik Ochrona Środowiska

2003 rok 

Rok: 2003 Vol.: 05 

Opublikowano: 26.10.2003


Gospodarka i utylizacja odpadów pochodzących z przemysłu garbarskiego
Karl E. Lorber
Full text - PDF (English)

Histereza rozwoju i zaniku wrzenia pęcherzykowego
Tadeusz Bohdal
Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania nad środowiskowej poprawą rzeki Bagmati w Dolinie Kathmandu, Nepal
Reena Shrestha, Peter Krebs, Isolde Roeske
Full text - PDF (English)

Szczegółowe problemy sprawnego i ekologicznego spalania paliwa w przedpaleniskach pieców
Aleksander Szkarowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Usunięcie/Redukcja zanieczyszczeń organicznych ze środowiska wodnego
Mitali Sarkar, Mahadeb Das, Samita Manna, Pradip Acharya
Full text - PDF (English)

Rozdzielanie zawiesin ciał stałych w cieczach na drodze filtracji z kompresją tworzonego osadu II. Wyznaczanie parametrów filtracyjnych zawiesin oraz doświadczalna weryfikacja modelu
Jacek Kocurek, Michał Palica
Pełny tekst - PDF (Polski)

Przyczyna, skutek i opcje zaradcze dla fluoru w wodzie pitnej
Mitali Sarkar, Aparna Banerjee
Full text - PDF (English)

Zdolności retencyjne gruntów pogórniczych po rekultywacji technicznej
Piotr Stachowski, Czesław Szafrański, Paweł Kozaczyk
Pełny tekst - PDF (Polski)

Udoskonalenie spalania paliw węglowodorowych za pomocą katalizatorów
Witalij N. Skobielew, Denis W. Serdiuk, Lew A. Aszkinazi
Pełny tekst - PDF (Polski)

Analiza pracy spalarni odpadów Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie - spaliny, ścieki, wtórny odpad
Tadeusz Piecuch, Tomasz Dąbrowski, Janusz Dąbrowski, Marcin Lubierski, Barbara Juraszka, Grażyna Kościerzyńska-Siekan, Katarzyna Jantos
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ wyciągów roślinnych na żywotność i zdrowie korzeni roślin strączkowych zarażonych przez Fusarium oxysporum (Schl.)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Jakie zbiorniki wodne wybierają żaby i ropuchy na miejsce rozrodu? (Wyniki badań wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników jakości wód zbiorników wodnych na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego)
Gorzysław Poleszczuk, Małgorzata Pilecka-Rapacz, Józef Domagała
Pełny tekst - PDF (Polski)

Wpływ parametrów procesowych na usuwanie związków biogennych w laboratoryjnym reaktorze typu SBR
Krzysztof Piaskowski
Pełny tekst - PDF (Polski)

Środowisko we współczesnych teoriach socjologicznych (Anthony Giddens i Ulrich Beck)
Agnieszka Kołodziej-Durnaś
Pełny tekst - PDF (Polski)