logo en

Rocznik Ochrona Środowiska

e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X) 

1999 rok 


Rok
: 1999
Vol.: 01 

Opublikowano: 26.10.1999


Zastosowanie ozonowania oraz procesów pogłębionego utleniania do uzdatniania wody pitnej i oczyszczania ścieków w Polsce
Andrzej K. Biń
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Możliwości i ograniczenia w wykorzystaniu klasycznego procesu koksowania jako metody utylizacji odpadów przemysłowych
Andrzej Koszorek, Andrzej Mianowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Badania oraz projekt koncepcyjny technologii podczyszczania ścieków popłucznych z palarni kawy
Barbara Kościelnik, Józef Malej, Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Grażyna Kościerzyńska - Siekan, Dariusz Chanulak, Henryk Wolski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Hydraulika wybranych złóż biologicznie czynnych
Michał Palica, Klaudia Chmiel, Jerzy Waluś
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Badanie wrzenia w przepływie proekologicznych czynników chłodniczych
Tadeusz Bohdal, Andrzej Rasmus
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Ocena współczesnych tendencji zanieczyszczenia środowiska naturalnego
Aleksander Szkarowski
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Znaczenie uwzględniania gradientu początkowego w ochronie wód podziemnych
Janusz Hauryłkiewicz
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Koszty środowiskowe w rachunku kosztów funkcjonowania kopalni węgla kamiennego
Barbara Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Współczesne trendy w motoryzacji ograniczające zagrożenie środowiska
Włodzimierz Deluga
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych
Franciszek Piontek
 Pełny tekst - PDF (Polski)

Selektywna zbiórka odpadów i ich zagospodarowanie w gminie
Wiesław Śmietański, Marian Grzybowski, Mariola Smuśkiewicz, Henryk Knapczyk
 Pełny tekst - PDF (Polski)