Rocznik Ochrona Środowiska

Rok: 2024 Vol.: 26

 

  e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X)

 Wydanie otwarte - zapraszamy do publikacji

 

 

 


Wybrane analizy rolnicze na podstawie danych z wielosensorowej pokładowej stacji teledetekcyjnej MultiSen-PL
Marta Sieczkiewicz, Łukasz Jedynak, Ireneusz Wyczałek, Michał Wyczałek-Jagiełło
Abstract + Full text

Wielodziedzinowa, autonomiczna boja pomiarowa jako element systemu monitorowania jakości wody i wczesnego ostrzegania w rzekach i zbiornikach wodnych
Andrzej Błażejewski, Sebastian Pecolt, Maciej Grunt, Gwidon Wieczorek, Tomasz Królikowski
Abstract + Full text

Badania komfortu cieplnego, produktywności i warunków oświetleniowych w budynkach szkolnictwa wyższego
Natalia Siwczuk, Jerzy Zb. Piotrowski, Stanislav Honus
Abstract + Full text

W poszukiwaniu czynników ograniczających możliwości lokalizacyjne elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce
Szymon Pelczar
Abstract + Full text

Przenikanie ciepła przez trójkomorową szybę zespoloną
Borys Basok, Borys Davydenko, Аnatoliy Pavlenko, Svitlana Goncharuk, Hanna Koshlak, Oksana Lysenko
Abstract + Full text

Symulacja CFD przenikania ciepła przez ramę okienną
Borys Basok, Volodymyr Novikov, Аnatoliy Pavlenko, Borys Davydenko, Hanna Koshlak, Svitlana Goncharuk, Oksana Lysenko
Abstract + Full text

Wpływ dopływu powietrza wentylacyjnego do przestrzeni pomiędzy dwoma szybami na charakterystykę energetyczną systemu
Borys Basok, Аnatoliy Pavlenko, Volodymyr Novikov, Hanna Koshlak, Svitlana Goncharuk, Dmytro Davydenko
Abstract + Full text

Wydajność pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych w domu jednorodzinnym
Luiza Dębska, Stanislav Honus, Lidia Dąbek, Aleksandra Nowak
Abstract + Full text

Przegląd metod przetwarzania biomasy na biopaliwa
Paweł Lesiak
Abstract + Full text

Emisje gazów i pyłów do powietrza w wyniku konwersji gazu wysypiskowego na energię elektryczną i ciepło w elektrociepłowni
Natalia Zwolińska, Emilia Basta
Abstract + Full text

Potencjał efektywnych mikroorganizmów w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Anna Piotrowska, Dariusz Boruszko
Abstract + Full text

Wpływ geometrii powierzchni grzewczej na parowanie kropel w warunkach Leidenfrosta
Tadeusz Orzechowski, Sylwia Wciślik
Abstract + Full text

Wpływ wzrostu temperatury na obliczanie zapotrzebowania na ciepło dla budynku w polskiej klimatologii
Katarzyna Stokowiec, Dagmara Kotrys-Działak
Abstract + Full text

Wpływ erozji rzeki na infrastrukturę transportową na terenie „Obszar Gilort River Nature2000” w Rumunii
Alexandru-Andrei Giurea, Laura Comănescu, Cosmin Păunescu, Alexandru Nedelea, Laurențiu Ilie
Abstract + Full text

Studium zrównoważonego rozwoju modelu odnowy wspólnoty w oparciu o zielony model rozwoju
Minting Zhao, Teng Ge, Dan Chen
Abstract + Full text

Studium modelu skoordynowanego rozwoju gospodarki ekologicznej i ochrony środowiska
Zhihua Liang
Abstract + Full text

Zwiększenie przenoszenia ciepła podczas wrzenia basenu za pomocą technologii obróbki laserowej
Łukasz Orman, Stanislav Honus, Norbert Radek, Marcin Kargul
Abstract + Full text

Wytrzymałość na ścinanie gruntów organicznych modyfikowanych materiałami mineralnymi
Bartłomiej Brzeziński, Andrzej Olchawa
Abstract + Full text

Ocena składowisk śmieci i ich wpływu na glebę: badanie lokalne na Ukrainie
Pavlo Pysarenko, Maryna Samojlik, Viktor Pysarenko, Ivan Mostoviak, Anna Taranenko, Serhiy Taranenko, Oksana Dychenko, Vyacheslav Lastovka, Dmytro Husinsky
Abstract + Full text

Moc konstrukcji mebli z recyklingu po klęskach żywiołowych trzęsienia ziemi
Ehab Abu-Hannoud, Jehad Alameri, Haifa’a Bani Ismail
Abstract + Full text

Przegląd źródeł skażenia antybiotykami w ściekach i sposoby ich eliminacji
Zeba Ali Mumtaj, Abdul Rahman Khan, Jamal Akhtar Ansari, Abdullah Asiri, Saimah Khan
Abstract + Full text

Analiza bezpieczeństwa stacji tankowania wodoru – studium przypadku
Agnieszka Ubowska, Renata Dobrzyńska
Abstract + Full text