Rocznik Ochrona Środowiska

Rok: 2024 Vol.: 26

 

  e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X)

 Wydanie otwarte - zapraszamy do publikacji

 

 

 


Wybrane analizy rolnicze na podstawie danych z wielosensorowej pokładowej stacji teledetekcyjnej MultiSen-PL
Marta Sieczkiewicz, Łukasz Jedynak, Ireneusz Wyczałek, Michał Wyczałek-Jagiełło
Abstract + Full text

Wielodziedzinowa, autonomiczna boja pomiarowa jako element systemu monitorowania jakości wody i wczesnego ostrzegania w rzekach i zbiornikach wodnych
Andrzej Błażejewski, Sebastian Pecolt, Maciej Grunt, Gwidon Wieczorek, Tomasz Królikowski
Abstract + Full text

Badania komfortu cieplnego, produktywności i warunków oświetleniowych w budynkach szkolnictwa wyższego
Natalia Siwczuk, Jerzy Zb. Piotrowski, Stanislav Honus
Abstract + Full text

W poszukiwaniu czynników ograniczających możliwości lokalizacyjne elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych w Polsce
Szymon Pelczar
Abstract + Full text

Przenikanie ciepła przez trójkomorową szybę zespoloną
Borys Basok, Borys Davydenko, Аnatoliy Pavlenko, Svitlana Goncharuk, Hanna Koshlak, Oksana Lysenko
Abstract + Full text

Symulacja CFD przenikania ciepła przez ramę okienną
Borys Basok, Volodymyr Novikov, Аnatoliy Pavlenko, Borys Davydenko, Hanna Koshlak, Svitlana Goncharuk, Oksana Lysenko
Abstract + Full text

Wpływ dopływu powietrza wentylacyjnego do przestrzeni pomiędzy dwoma szybami na charakterystykę energetyczną systemu
Borys Basok, Аnatoliy Pavlenko, Volodymyr Novikov, Hanna Koshlak, Svitlana Goncharuk, Dmytro Davydenko
Abstract + Full text

Potencjał efektywnych mikroorganizmów w aspekcie zrównoważonego rozwoju
Anna Piotrowska, Dariusz Boruszko
Abstract + Full text

Badania zastosowań zielonych środków chelatujących w rekultywacji osadów rzecznych zanieczyszczonych metalami ciężkimi
Zieryeke Niyazihan, Geli Cheng, Zhipeng Li, Yifan Shi, Xin Li, Yongbing Huang
Abstract + Full text

Analiza bezpieczeństwa stacji tankowania wodoru – studium przypadku
Agnieszka Ubowska, Renata Dobrzyńska
Abstract + Full text