Informacje o Autorze do kontaktów z ROS

Stopień lub tytuł naukowy *
Imię i nazwisko *
Email *

Informacje o publikacji

Tytuł publikacji *
1. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 1 w publikacji *Author 1
2. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 2 w publikacji Author 2
3. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 3 w publikacji Author 3
4. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 4 w publikacji Author 4
5. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 5 w publikacji Author 5
6. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 6 w publikacji Author 6
7. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 7 w publikacji Author 7
8. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 8 w publikacji Author 8
9. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 9 w publikacji Author 9
10. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Procentowy udział Autora 10 w publikacji Author 10

Proszę podać nazwiska, afiliacje i adresy e-mail 3 recenzentów

(Recenzenci nie mogą być afiliowani w tej samej instytucji oraz w tej samej instytucji co Autor)
1. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Email Recenzenta 1 *Reviewer 1
2. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Email Recenzenta 2 *Reviewer 2
3. Imię i Nazwisko/Afiliacja/Email Recenzenta 3 *Reviewer 3

Oświadczam, że artykuł jest oryginalny i nie był wcześniej publikowany