Rocznik Ochrona Środowiska

Rok: 2023 Vol.: 25

 

 e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X)

reviewer Lista recenzentów

 

 

 


Zanieczyszczenie zubożonym uranem akwatorium gór Šar – Kosowo 
Nenad Z. Stanojević, Jelena V. Đokić, Đorđe R. Lazarević, Dušan P. Nikezić, Predrag V. Osmokrović
Streszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Homogenizacja termomechaniczna w eksplozji parowej
Anatoliy Pavlenkо, Hanna Koshlak, Borys Basok, Tatiana Hrabova
Streszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wyznaczanie właściwego strumienia ciepła podczas wrzenia fazy rozproszonej emulsji
Anatoliy Pavlenkо, Hanna Koshlak, Borys Basok, Tatiana Hrabova
Streszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Optymalizacja charakterystyki aerodynamicznej turbin wiatrowych o pionowej osi H-Darrieus
peopleAnatoliy Pavlenkо, Hanna Koshlak, Borys Basok, Volodymyr Novikov
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Analiza rozkładu temperatury na powierzchni grzejnika: porównanie wyników z kamery na podczerwień i termopar
peopleDagmara Kotrys-Działak, Katarzyna Stokowiec
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Badanie komfortu cieplnego w inteligentnym budynku w warunkach zimowych
peopleŁukasz J. Orman, Stanislav Honus, Paulina Jastrzębska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Odchody jako ważne źródło zanieczyszczeń patogenami przenoszonymi drogą powietrzną podczas podróży z fermy świń
peopleZhao Liangbin, Zhang Wenjin, Jiang Dongmei, Bai Lin, Hao Xiaoxia
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Walidacja modelu Fangera i ocena symptomów SBS w sali wykładowej
peopleNatalia Krawczyk, Luiza Dębska, Jerzy Zb. Piotrowski, Stanislav Honus, Grzegorz Majewski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ lokalnego sterowania systemem grzewczym na zużycie energii w budynkach wielorodzinnych
Valeriі Deshko, Inna Bilous, Oleksandra Maksymenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Geothermal Potential of the Lublin Trough is Low-temperature and North-concentrated. What May Be Environmental Impact of Their Use?
Bartłomiej Ciapała
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wyznaczanie rozkładu pionowego parametrów klimatu wewnętrznego w szklarni ogrzewanej w okresie zimowym
Sedat Boyacı, Ayşe Başpınar, Atilgan Atilgan, Roman Rolbiecki
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Thermal Comfort Analysis in the Smart Sustainable Building with Correlation Development
Luiza Dębska, Stanislav Honus, Natalia Krawczyk, Łukasz J. Orman, Jerzy Zb. Piotrowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zrównoważone podejście do tworzyw sztucznych
Stanisław Frąckowiak
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Cold Plasma Surface Modification of PLA and LDPE Polymer Plastics
Karol Leluk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Perspektywy wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym podniesieniu poziomu efektywności energetycznej budynków biurowych do poziomu nZEB
Valeriі Deshko, Inna Bilous, Nadiya Buyak, Olena Naumchuk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Analiza właściwości reologicznych kompozytów cementowych na bazie materiałów odpadowych
Mateusz Zakrzewski, Jacek Domski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Stan hydroekologiczny ukraińskich zbiorników wodnych pod wpływem działań wojennych
Valentyna Stelmakh, Mykhailo Melniichuk, Oleh Melnyk, Ivan Tokarchuk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wybrane właściwości zbrojeniowych prętów kompozytowych do elementów betonowych wytwarzanych z odpadowych butelek z PET
Jacek Katzer, Paweł Grzybowski, Janusz Kobaka
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Minimalizacja energochłonności urządzeń wirowych do granulacji materiałów
Anatoliy Pavlenko, Andrii Cheilytko, Sergii Ilin, Hanna Karpenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Termomodernizacja – ratunek dla budynku
Magdalena Orłowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Metoda neutralizacji kwaśnego kondensatu oparta na dyskretnym impulsie energii
Bogdan Tselen, Georgiy Ivanitsky, Oleksandr Obodovych, Nataliya Radchenko, Anna Nedbailo, Liubov Gozhenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ zanieczyszczenia benzyną i olejem napędowym na wytrzymałość gruntu gruboziarnistego na ścinanie
Bartłomiej Brzeziński, Andrzej Olchawa
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zmienność emisji odorów z wybranego źródła obszaru pasywnego: analiza wstępna rocznych badań w miejskiej oczyszczalni ścieków w Polsce
Piotr Sobczyński, Urszula Miller, Izabela Sówka
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Przewidywanie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego obiektów wytworzonych przez człowieka
Elena Smirnova, Shirali Mamedov, Alexander Shkarovskiy
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Oznaczanie ftalanu di-n-butylu w próbkach środowiskowych
Sabina Ziembowicz, Małgorzata Kida
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Możliwości realizacji i konsekwencje wprowadzenia wskaźnika intensywności emisji dwutlenku węgla w żegludze międzynarodowej
Jerzy Herdzik
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Retencja i zapotrzebowanie na wodę trawy naturalnej na boiskach piłkarskich
Piotr Stachowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Łagodzący wpływ monohydratu glukozy na toksyczność i teratogenność wywołaną siarczanem nikotyny w zarodkach Xenopus: badanie eksperymentalne
Ayper Boga Pekmezekmek, Mustafa Emre, Erdal Tunç, Yasar Sertdemir
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Dwuwymiarowy model numeryczny wymiany ciepła w masywie gruntowym podczas pracy płytkiego, poziomego wymiennika ciepła
Boris Basok, Anatoliy Pavlenko, Oleksandr Nedbailo, Ihor Bozhko, Maryna Moroz
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Model zarządzania ryzykiem w normach ISO jako wdrażanie bezpieczeństwa ekologicznego w budownictwie mieszkaniowym
Elena Smirnova, Arkadij Larionov, Alexander Shkarovskiy
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Charakterystyka przenikania ciepła przez połączenie dwóch okien dwukomorowych
Borys Basok, Borys Davydenko, Аnatoliy Pavlenko, Volodymyr Novikov, Svitlana Goncharuk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

System transportowy MOF Olsztyn w świetle polityki zrównoważonego rozwoju
Stanisław Ejdys
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Racjonalizacja kosztów odbioru, segregacji i transportu odpadów komunalnych
Paweł Zając, Ivona Bajor, Matevž Obrecht, Stanisław Ejdys
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Racjonalizacja funkcjonowania recyklingu pojazdów
Pawel Zajac, Stanisław Ejdys, Piotr Balicki
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zastosowanie technik obrazowania w podczerwieni do badania strat ciepła w płaskich kolektorach słonecznych
Paweł Znaczko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zmiany w naturalnym otoczeniu wyznacznikiem wdrażania systemu zarządzania środowiskiem
Marcin Olkiewicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Mikroplastiki z odpadów tworzyw sztucznych jako ograniczenie zrównoważonego rozwoju środowiska
Katarzyna Grąz, Agnieszka Generowicz, Justyna Kwaśny, Anna Gronba-Chyła, Paweł Kwaśnicki, Józef Ciuła, Jacek Łapiński, Wioletta Bajdur
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Transformacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym
Józef Ciuła, Wioletta Bajdur, Anna Gronba-Chyła, Paweł Kwaśnicki
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zastosowanie nowych flokulantów polimerowych w oczyszczaniu ścieków przemysłowych
Agnieszka Popenda, Wioletta Bajdur
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ocena cyklu życia produktu (LCA) jako narzędzie zarządzania środowiskowego
Wioletta Bajdur, Anetta Zielińska, Anna Gronba-Chyła
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Badania nieoczekiwanych strat w zanieczyszczeniu środowiska na skutek zużycia energii, emisji odpadów w parkach przemysłowych w oparciu o model wartości ekstremalnej VaR
Tao Sun, Peishi Shi, Yu Zhao, Xiuyan Han
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wykorzystanie Miskanta Olbrzymiego (Miscanthus × Giganteus) w produkcji bioetanolu 2G
Małgorzata Smuga-Kogut, Sławomir Bugajski, Tomasz Piskier, Bartosz Walendzik
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)