Rocznik Ochrona Środowiska

2020 no 1 year 

Rok: 2022 Vol.: 24

 

publication e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X)

reviewer Lista recenzentów 

 

 

 


Rolnicze wykorzystanie naturalnych biostymulatorów – substancji humusowych
Aneta Kłeczek
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Skroplony gaz ziemny – paliwo przyszłości dla żeglugi?
peopleJerzy Herdzik
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Model sieci neuronowej do sterowania pracą kompleksu kruszenia i rozdrabniania
peopleVasyl Kalinchyk, Olexandr Meita, Vitalii Pobigaylo, Olena Borychenko, Vitalii Kalinchyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

 Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń środowiska w wybranej miejscowości na Podlasiu
peopleMarta Iwona Bolińska, Anna Siemieniuk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ infrastruktury kolejowej na ceny nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie gminy Kórnik
peopleCyprian Chwiałkowski, Adam Zydroń 
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Zastosowanie ekologicznych związków ochronnych w celu zwiększenia odporności na pękanie konstrukcji drewnianych
peopleAlexander Shkarovskiy, Stefania Mironova, Shirali Mamedov, Egor Danilov
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ obróbki ściernej włókien stalowych na skuteczność kotwienia w betonie
peopleDorota Janikowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Innowacyjna metoda prognozowania składu gazu generatora po procesie pirolizy i zgazowania
peopleAnna Maria Slowak
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Poprawa oceny ryzyka środowiskowego w budownictwie za pomocą metod analizy statystycznej
peopleElena Smirnova, Shirali Mamedov, Alexander Shkarovskiy
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ocena środowiskowa i społeczno-gospodarcza zapór na rzekach łososiowatych Litwy
peopleEgidijus Kasiulis, Raimondas Šadzevičius, Tomas Virbickas
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Czy globalizacja wyzwala ślad ekologiczny?
peopleMahfujur Rahman, Shanjida Chowdhury, Nurul Mohammad Zayed, Md. Ali Imran, Iryna Hanzhurenko, Vitalii Nitsenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Analiza numeryczna konwekcyjnego przenoszenia ciepła z wybranego układu geometrycznego
peopleMagdalena Orłowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Obliczenia hydrauliczne separatora szczelinowego w programie SSIIM
peoplePaweł Zawadzki, Zbigniew Walczak, Jakub Nieć, Mateusz Hämmerling
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Metoda oznaczania niebezpiecznych ftalanów w materiałach budowlanych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
peopleElżbieta Kaniowska, Grzegorz Kaczmarczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Analiza efektywności energetycznej wymiennika ciepła ziemia-powietrze
peopleBoris Basok, Anatoliy Pavlenko, Aleksandr Nedbailo, Ihor Bozhko, Maryna Novitska, Hanna Koshlak, Myroslav Tkachenko
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wykrywanie krótkoterminowych i sezonowych trendów zrzutów osadów w tureckich rzekach
peopleHalil Ibrahim Burgan
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Definiowanie harmonogramu nawadniania na podstawie wskaźnika stresu wodnego upraw i parametrów fizjologicznych dla kukurydzy hybrydowej w klimacie półpustynnym
peopleAli Beyhan Ucak, Burak Saltu, Roman Rolbiecki, Atilgan Atilgan
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Optymalizacja procesu cieplnego w hutnictwie kadziowym pod kątem wpływu na energochłonność i obciążenie środowiska podczas produkcji stali
peopleMartin Lampa, Lenka Mokrošová
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Estymacja funkcji prawdopodobieństwa dla modelu maksymalnego opadu za pomocą estymatorów jądra
peopleMaciej Karczewski, Bartosz Kaźmierczak, Andrzej Michalski, Leszek Kuchar
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ocena wpływu oczyszczania zanieczyszczeń metalami ciężkimi z osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w chińskim parku przemysłowym Nanjing MV
peopleLingjuan Xu, Fengqi Sun, Xiuyan Han
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Analiza wydajności systemów zasilanych gruntową pompą ciepła
peopleNatalia Fidorów-Kaprawy, Edyta Dudkiewicz, Vasyl Zhelykh
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Negatywne skutki środowiskowe technologii produkcji
peoplePetr Besta, Kamila Janovská, Zdeněk Martínek, Eva Švecová, Adam Drastich
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Postawa dostawców przemysłu motoryzacyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju
peopleDavid Staš, Eva Jarošová, Martin Folta, František Zapletal
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Rozmieszczenie wybranych lekoopornych szczepów Enterococcus w zakładach mięsnych w Polsce
peopleAnna Ławniczek-Wałczyk, Marcin Cyprowski, Rafał L. Górny
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Aspekty ekologiczne w procesie toczenia żeliwa narzędziami powlekanymi
peopleMariusz Jenek, Michał Ociepa, Waldemar Woźniak, Šárka Vilamová, Eva Švecová
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Recykling złota ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez elektrorafinację miedzi
peopleMaciej Wędrychowicz, Andrzej Piotrowicz, Izabela Gabryelewicz, Roman Stryjski, Patryk Krupa, Oliwia Okoniewska, Petr Besta, Andrea Samolejová
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Dyrektywa SEVESO III – Informacje o zakładach o dużym lub podwyższonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
peopleIzabela Gabryelewicz, Maciej Wędrychowicz, Waldemar Woźniak, Petr Besta
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wskaźnik Śladu Wodnego (WFTP) dla Poznania jako narzędzie oceny gospodarki wodnej w obszarach miejskich
peoplePiotr Stachowski, Jan Konarczak
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Wpływ wybranych warunków eksploatacji na właściwości optyczne osłon polimerowych
peopleAgnieszka Ubowska, Piotr Zmuda Trzebiatowski
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Pandemia COVID-19: motyw zachowań proekologicznych (Pebs) w egipskiej branży turystycznej i hotelarskiej
peopleAbdallah M. Elshaer, Mohammed Hasan Al-Abyadh, Omar Alsetoohy, Asmaa M. Marzouk, Mohamed Fathy Agina
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Recykling butelek z politereftalanu etylenu (PET) w logistycznym łańcuchu dostaw – przegląd
peoplePaweł Zając, Stanisław Ejdys, Renata Dzik
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Klasyfikacja uszkodzeń ładunków paletyzowanych w transporcie drogowym i ich wpływ na ochronę środowiska
peopleSławomir Tkaczyk
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Oszczędzanie energii – mądry, ekologiczny i niezbędny trend
peopleMagdalena Orłowska
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Ochrona środowiska w warunkach funkcjonowania transportu miejskiego. Przegląd literatury
peopleStanisław Ejdys, Andrzej Lasota
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Koncepcja obliczeń sieci wodociągowej jako procesu powtarzalnego z elementami diagnostyki z wykorzystaniem modelowania neuronowego
peopleJacek Dawidowicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)

Porównanie sieci neuronowych MLP i RBF w zadaniu klasyfikacji średnic rur wodociągowych
peopleZurab Gvishiani, Jacek Dawidowicz
pdfStreszczenie + Pełny tekst (Angielski)