Wpływ dodatku materiałów zestalających na immobilizację metali ciężkich w osadach ściekowych
Aneta Czechowska-Kosacka, Lucjan Pawłowski

Ocena metod pomiaru i szacowania emisji biogazu ze składowisk odpadów
Magdalena Biszek, Małgorzata Pawłowska, Jacek Czerwiński

Czystość mikrobiologiczna herbat i ich aktywność przeciwdrobnoustrojowa
Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski

Występowanie owadów biegaczowatych (Carabidae) na glebach piaszczystych i gliniasto-piaszczystych
Tadeusz Pałosz

Doświadczenia z utylizacją osadów ściekowych w złożach trzcinowych
Hanna Obarska-Pempkowiak, Katarzyna Kołecka

Wybrane własności osadów oraz prędkości sedymentacji w arktycznym fiordzie (Kongsfjorden, Svalbard)
Agata Zaborska, Carlo Papucci, Janusz Pempkowiak

Trwałe zanieczyszczenia organiczne w planktonie Zatoki Gdańskiej
Ksenia Pazdro, Maria Łotocka

Założenia wspomaganego komputerowo obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Sebastian Zieliński, Tadeusz Byczot

Program do obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków - wstęp
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Sebastian Zieliński

Dobór urządzeń w programie obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Sebastian Zieliński, Tadeusz Byczot

Weryfikacja programu służącego do obliczania przydomowych oczyszczalni ścieków
Stanisław Biedugnis, Mariusz Smolarkiewicz, Sebastian Zieliński

Regeneracja olejów hydraulicznych metodą filtracji przez specjalistyczne materiały polimerowe
A.V. Klimov, S.B. Panov, V.V. Serdiuk, L.A. Ashkinazi

Reputacja biznesowa w działalności z zakresu ochrony środowiska
Arkadiy Ivanov, Yuliya Bykova

Analiza wybranych pierwiastków w odpadach zwierzęcych i pożywieniu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na cynk
Joanna Dworaczyk, Wojciech Zaremba

Modelowanie rozdziału flotokoncentratu węgla kamiennego na bazie parametrów filtracyjnych
Michał Palica, Jacek Kocurek, Sylwia Szymczyk

Produkcja i rozpylanie roztworów neutralizujących przykre zapachy w hali podczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa SUPERFISH
Tadeusz Piecuch, Marek Sasinowski, Artur Nowak, Janusz Dąbrowski, Grażyna Kościerzyńska-Siekan, Joanna Dworaczyk, Wojciech Zaremba

Oddziaływanie wyciągów roślinnych na żywotność i zdrowotność korzeni roślin strączkowych inokulowanych Pythium debaryanum (Hesse)
Bronisława Sas-Piotrowska, Wojciech Piotrowski

Kształtowanie środowiska rolniczego na terenach pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego "Konin"
Piotr Stachowski

Wpływ odczynnika Fentona na stopień higienizacji wstępnie przefermentowanych osadów ściekowych
Marcin Dębowski, Marcin Zieliński, Mirosław Krzemieniewski

Paliwa sektora energetycznego i odpady chemii organicznej jako paliwo alternatywne a ochrona środowiska w Polsce w świetle przepisów Unii Europejskiej Część I. Paliwa sektora energetycznego
Anna Weiner

Paliwa sektora energetycznego i odpady chemii organicznej jako paliwo alternatywne a ochrona środowiska w Polsce w świetle przepisów Unii Europejskiej Część II. Gospodarka paliwami a implementowanie aktów normatywnych Unii Europejskiej
Anna Weiner

Warunki środowiskowe wód kanałów zimnego i ciepłego Elektrowni "Dolna Odra" w drugiej połowie lat 90-tych
Józef Domagała, Alicja Kondratowicz