logo en

Rocznik Ochrona Środowiska

e-ISSN 2720-7501 (ISSN 1506-218X) 

2013Czasopismo funkcjonuje od 1999 roku, publikując artykuły w otwartym dostępie w szeroko rozumianej problematyce inżynierii i ochrony środowiska obejmującej nie tylko technologie i urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, termicznej utylizacji oraz przeróbce i wykorzystaniu odpadów, ale także w problematyce instalacji sanitarnych, inżynierii lądowej, biologii, rolnictwa i bezpieczeństwa w odniesieniu do ochrony środowiska człowieka.


baner wos scopus


2023 2022 2021 2020
2019 2018 2017 2016
2015 2014 2013 2009
2009 2009 2009 2008
2007 2006 2005 2004
2003 2002 2001 2000
1999      

logo2


Rocznik Ochrona Środowiska (e-ISSN 2720-7501, ISSN 1506-218X) jest międzynarodowym czasopismem ogólnodostępnym, w którym wszystkie treści są dostępne bezpłatnie w wersji pełnotekstowej. ROS indeksowany jest między innymi przez:  Journal Rankings of Environmental Science, ICI Journals Master List, BazTech, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Scopus, ISI Web of Science (WoS), PBN/POL-Index.

Przypisane dyscypliny naukowe:
architektura i urbanistyka; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o zdrowiu; nauki leśne; rolnictwo i ogrodnictwo; zootechnika i rybactwo; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o bezpieczeństwie; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki biologiczne.