Wybierz swój język

2013Rocznik Ochrona Środowiska funkcjonuje od 1999 roku, publikując artykuły w otwartym dostępie w szeroko rozumianej problematyce inżynierii i ochrony środowiska obejmującej nie tylko technologie i urządzenia stosowane w uzdatnianiu wody, oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu powietrza, termicznej utylizacji oraz przeróbce i wykorzystaniu odpadów, ale także w problematyce instalacji sanitarnych, inżynierii lądowej, biologii, rolnictwa i bezpieczeństwa w odniesieniu do ochrony środowiska człowieka.


   
     
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Archiwum

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999 Licencja
lic 

Rocznik Ochrona Środowiska to ogólnodostępne czasopismo typu OPEN ACCESS, którego cała zawartość jest dostępna bezpłatnie w pełnej wersji tekstowej (*.pdf). Czasopismo znajduje się na liście rankingowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - za 40 punktów (LINK - Lp. 17981). Od tomu 24 (2022 rok) wydawany jest wyłącznie w wersji cyfrowej z nowym symbolem ISSN 2720-7501 (e-ISSN)

Przypisane dyscypliny naukowe: 
- architektura i urbanistyka;
- inżynieria lądowa i transport;
- inżynieria materiałowa;
- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
- nauki o zdrowiu;
- nauki leśne;
- rolnictwo i ogrodnictwo;
- zootechnika i rybactwo;
- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
- nauki o bezpieczeństwie;
- nauki o zarządzaniu i jakości;
- nauki biologiczne.