Warunkiem rozpoczęcia procedowania nadesłanego artykułu celem jego opublikowania w Roczniku Ochrona Środowiska - Tom 19 Rok 2017 jest:

Nadesłanie na adres Redakcji dwóch egzemplarzy maszynopisu pracy oraz niezależnie e-mailem na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wraz z pismem przewodnim autorów publikacji w terminie do 15.12.2016 r.

1. W pierwszej kolejności będą kwalifikowane prace oryginalne własne tj. wyniki badań procesowych, ich analiza oraz prace teoretyczne własne. Prosimy nie przysyłać prac przeglądowych oraz tzw. ocen stanu. Redakcja zastrzega sobie, że pomimo uzyskania dwóch pozytywnych recenzji, publikacje będą podlegać rankingowi redakcyjnemu i tym samym nawet prace z dwoma recenzjami pozytywnymi mogą nie być kwalifikowane do druku.

2. Redakcja zwraca uwagę, że wykaz literatury muszą autorzy podawać bardzo precyzyjnie w systemie harwardzkim tj. zgodnie z Harvard Style – BSI (British Standards Institution).

3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania skrótów zarówno tekstu jak i kasacji przytaczanej hurtowo literatury, której związek z treścią publikacji jest wątpliwy.

4. Redakcja zwraca uwagę, że streszczenia nadsyłanych artykułów w drugim języku wobec tekstu artykułu tj. w języku angielskim lub w języku polskim muszą mieć co najmniej jedną pełną stronę tekstu i mają być tak zredagowane, że obcojęzyczny czytelnik prawie w pełni zrozumie znając podpisy rysunków i tablic czego dotyczy problem w artykule a tym samym będzie go mógł zacytować.

5. Liczba publikacji przeznaczona do druku w roku 2017 jest ograniczona możliwościami technicznymi redakcji i w określonym czasie lista przyjęć prac do procedowania zostanie zamknięta; o czym poinformujemy na naszej stronie internetowej.

6. Dopiero po zatwierdzeniu pracy do druku, autorzy otrzymują informację dotyczącą kwoty jaką należy wpłacić na konto Redakcji, celem opublikowania artykułu. Kwota za cały artykuł liczący w maszynopisie 12 stron (redagowanego zgodnie z wytycznymi Redakcji) wynosi 1000 zł plus 23% VAT. Każda następna strona oznacza dopłatę 75 zł plus 23% VAT.

7. Autorzy, którzy przysyłają artykuły do naszej Redakcji automatycznie przyjmują podane powyżej warunki procedowania, a więc zgadzają się na takie procedowanie.

Uwaga: Prosimy autorów aby śledzić naszą stronę internetową, gdyż w przypadkach szczególnych będą pojawiać się ewentualnie nowe komunikaty. Zaznaczamy, że o ile nie będzie dodatkowych oświadczeń współautorów nadesłanego artykułu – udział wszystkich współautorów w razie zapytań traktujemy jednakowo.

Na podstawie §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126) MNiSW w dniu 23 grudnia 2015 roku ogłosiło wykaz punktowanych czasopism naukowych. Rocznik Ochrona Środowiska otrzymał 15 pkt. - część A; pozycja 9867.