Magdalena Orłowska
Koszalin University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The purpose of the work was to perform experimental tests on a plate heat exchanger. For this purpose, a laboratory test stand located in the hall of the Koszalin University of Technology was used. The experiment concerned checking the isothermal face of a flat panel radiator. Temperature distributions were checked at three board heights and in twelve finite elements. Temperature distribution fields were obtained depending on the flow rates tested.

Keywords
radiator, temperature, convection, isothermal

Badania eksperymentalne rozkładu temperatury na powierzchni płyty czołowej płaskiego, płytowego wymiennika ciepła

Streszczenie
Celem pracy było wykonanie badań eksperymentalnych na płytowym wymienniku ciepła. W tym celu wykorzystano laboratoryjne stanowisko badawcze zlokalizowane w sali Politechniki Koszalińskiej. Eksperyment dotyczył sprawdzenia izotermicznej powierzchni płaskiego grzejnika płytowego. Rozkłady temperatury sprawdzono na trzech wysokościach płyty i w dwunastu elementach skończonych. W zależności od badanych natężeń przepływu uzyskano pola rozkładu temperatury.

Słowa kluczowe
grzejnik, temperatura, konwekcja, izotermiczność

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)