Małgorzata Krzywonos*, Karol Tucki**, Janusz Wojdalski**, Adam Kupczyk**, Michał Sikora**
*University of Economy, Wrocław; **Warsaw University of Life Sciences

Streszczenie
Celem pracy było przenalizowanie właściwości oraz porównanie procesów wytwarzania biowęglowodorów syntetycznych wytwarzanych metodą ETG oraz wybranych konwencjonalnych biopaliw transportowych wytwarzanych w Polsce, pod kątem osiąganego efektu ekologicznego, wyrażonego jako redukcja emisji CO2. Badania przeprowadzone zostały z zastosowaniem metody BIOGRACE 4.0 d. W ramach przeprowadzonych badań zostały wykorzystane dane szczegółowe, charakterystyczne dla wybranych, technologii wytwarzania biopaliw. Analizą porównawczą objęto: i. biowęglowodory syntetyczne wytwarzane metodą ETG (biopaliwo zaawansowane), ii. bioetanol wytwarzany z pszenicy (metoda II-fazowa), iii. bioetanolu wytwarzany z kukurydzy (metoda I-fazowa).    

Słowa kluczowe
bioetanol, redukcja emisji, węglowodory syntetyczne, nakłady energetyczne

Analysis of Properties of Synthetic Hydrocarbons Produced Using the ETG Method and Selected Conventional Biofuels Made in Poland in the Context of Environmental Effects Achieved

Abstract
The aim of the work was to analyze the properties and to compare the processes of production of synthetic biohydrocarbons using the ETG method and the selected conventional transport biofuels produced in Poland, from the perspective of the environmental effect achieved, expressed as CO2 emission reduction. Research was conducted using the BIOGRACE 4.0 d. method. Within the framework of the research conducted, detailed data, typical for selected biofuel production methods, was used. The comparative analysis encompassed: i. synthetic biohydrocarbons produced using the ETG method (advanced biofuel), ii. bioethanol made of wheat (2-phase method), iii. bioethanol made of corn (1-phase method).

Keywords
bioethanol, emission reduction, synthetic hydrocarbons, energy expenditures 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)