Nadzeya Viktarovich, Aneta Czechowska-Kosacka
Lublin University of Technology

Streszczenie
Wytwarzanie w oddzielnych procesach energii elektrycznej, ciepła i chłodu to duża niegospodarność energetyczna. Zdecydowanie efektywniej i lepiej dla środowiska jest produkować te wszystkie trzy formy energii w jednym procesie technologicznym, w procesie trójgeneracji. Takie działanie umożliwia elastyczne zarządzanie parytetami energii w zależności od aktualnych potrzeb. W skojarzeniu z biomasą jako źródłem energii pierwotnej, daje wzmocnienie korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Artykuł wyjaśnia tę nowoczesną ideę wskazując, że taka droga rozwoju może stanowić ważny etap w budowie inteligentnych systemów energetycznych, ochronie środowiska i wzmocnieniu więzi społecznych.

Słowa kluczowe
trójgeneracja, CCHP, zarządzanie energią, biomasa, zgazowanie, spalanie, integracja lokalnych społeczeństw, rozproszona trójgeneracja, inteligentne systemy

Energy Production from Biomass in a Trigeneration System

Key words 
trigeneration, CCHP, energy management, biomass, gasification, combustion, integration of local communities, distributed trigeneration, smart energy systems

Pełny tekst / Full text
PDF (English)