Alexandr Suslov, Jury Fatychov, Alexandr Ivanov
Kaliningrad State Technical University, Russia

Streszczenie
Wzrost cen nośników energii w sposób nieunikniony powoduje wzrost cen energii cieplnej i ostatecznie wzrost cen artykułów spożywczych. Powoduje to konieczność poszukiwania przez producentów nowych, alternatywnych źródeł i sposobów oszczędzania tradycyjnych źródeł energii, efektywnego wykorzystania zasobów energii wtórnej, w tym naturalnych, niskotemperaturowych źródeł ciepła. To jest powód, dla którego stosowanie energooszczędnych technologii, pompy ciepła są jedną z nich, nabiera coraz większego znaczenia.
W pracy przedstawiono eksperymentalną instalację pompy ciepła do przygotowania cieplnej wody w zamkniętym obiegu zasilania w wodę. Dane eksperymentalne pokazują skuteczność w oszczędzaniu energii. Wydajność przy zastosowaniu urządzenia do regulacji temperatury ciepłej wody potwierdza zużycie energii elektrycznej dla wody kondensacyjnej, która jest trzy razy mniejsza niż w tradycyjnych rozwiązaniach.

Słowa kluczowe:
pompa ciepła, oszczędność energii, akwakultura, eksperymentalna jednostka pompy ciepła

Energy Saving Technologies with the Use of Heat Pumps

Keywords:
heat pump, energy saving, aquaculture, experimental heat pump unit

Pełny text / Full text
PDF (English)


mnisw m 
Zadanie Czasopismo, Annual Set The Environment Protection Volume 17. Year 2015 (wersja elektroniczna) dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego