Izabela Gabryelewicz*, Roman Stryjski*, Maciej Wędrychowicz*, Tomasz Dąbrowski**
*University of Zielona Góra, Poland; **Koszalin University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This article analysed the state of air quality in Poland on the basis of data from the main Inspectorate of Environmental Protection. The emission limit values for PM10 and PM2.5 particulate matter were analysed along with the number of days in which their emission was exceeded. In addition to particulate emissions, target levels for benzo(a)pyrene, which is highly carcinogenic, have been assessed.

Keywords
PM10 dust, PM2,5 dust, benzo(a)pyrene

Stan jakości powietrza w Polsce

Streszczenie
W artykule przeanalizowano stan jakości powietrza w Polsce na podstawie danych pochodzących z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeanalizowano poziomy dopuszczalne emisji pyłów PM10 i PM2,5 wraz z ilością dni w których jest przekroczona wielkość ich emisji. Oprócz emisji pyłów oceniono poziomy docelowe dla benzo(a)pirenu, który ma silne działanie rakotwórcze.

Słowa kluczowe
pył PM10, pył PM2,5, benzo(a)piren

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)