Piotr Bogacz
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This paper contains results of measurements of the pore water pressures in a model flood embankment exposed to different water saturation levels. The pressure of air and water was measured, and the recorded values were referred to the atmospheric pressure value. Correlation of the variables corresponding to the recorded pressures was observed, with the appearance of discontinuous in the soil structure of the model.

Keywords
flood embankment, pore pressure, variable water saturation

Wyniki pomiarów ciśnień w badaniach modelowych wału przeciwpowodziowego w zmiennych warunkach nawodnienia

Streszczenie
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów wartości ciśnień porowych w modelu wału przeciwpowodziowego w zmiennych warunkach nawodnienia. Dokonano pomiaru ciśnień powietrza i wody, a zarejestrowane wartości odniesiono do wartości ciśnienia atmosferycznego. Zaobserwowano zbieżność zmienności zarejestrowanych wartości ciśnień z powstawaniem nieciągłości w strukturze gruntowej modelu.

Słowa kluczowe
wał przeciwpowodziowy, ciśnienie porowe, zmienne warunki nawodnienia

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)