Adam Muc*, Tomasz Muchowski*, Marcin Kluczyk**, Adam Szeleziński*
*Gdynia Maritime University, Poland; **Polish Naval Academy, Gdynia, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This paper presents a method of lowering the processor’s voltage and temperature in which the computer operates by performing an operation called undervolting. By using undervolting it is possible to reduce electricity consumption and the amount of heat generated by computer workstations by up to 30%. This problem is particularly relevant for institutions that use a large number of computers. The more the computers are subjected to the higher computational load, the more effective the mechanism of undervolting is. Undervolting the processor does not reduce its performance, but lowers its operating temperature, has a positive impact on its life span and power consumption. Maintaining a low temperature of operation for computer hardware is essential to reduce operating and repair costs. The paper also presents the results of environmental research aimed at assessing the validity and effectiveness of undervolting.

Keywords
undervolting, energy saving, electric energy, power consumption, generated heat, processor

Analiza wykorzystania undervoltingu do redukcji zużycia energii elektrycznej w urządzeniach komputerowych i oddziaływania na środowisko

Streszczenie
W pracy przedstawiono metodę obniżania napięcia procesora i temperatury pracy komputera poprzez wykonanie operacji zwanej undervoltingiem. Przez zastosowanie undervoltingu można obniżyć nawet o 30% zużycie energii elektrycznej i ilość wydzielanego ciepła przez stanowiska komputerowe. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku instytucji, które korzystają z dużej liczby komputerów. Skuteczność mechanizmu jest tym większa im komputery poddane undervoltingowi są bardziej obciążone obliczeniowo. Wykorzystywanie undervoltingu w konfiguracji procesora nie zmniejsza jego wydajności, a obniża jego temperaturę pracy, wpływa pozytywnie na jego żywotność i zużycie energii elektrycznej. Utrzymanie dobrej kultury pracy sprzętu komputerowego jest kluczowe, by obniżyć koszty eksploatacji oraz napraw. W pracy przedstawiono również wyniki badań środowiskowych, których celem była ocena zasadność i efektywności stosowania undervoltingu.

Słowa kluczowe
undervolting, oszczędzanie energii, energia elektryczna, pobór prądu, generowane ciepło, procesor

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)