Krzysztof Rećko
Czestochowa University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The paper presents the results of laboratory tests aimed to analyse the opportunities for fuel production based on municipal sewage sludge, rubber waste from end-of-life vehicles (ELVs) and hazelnut and walnut shells in terms of their thermal transformation in the process of co-firing in the cement industry. The parameters of solid fuels used in the cement industry were determined for the fuels obtained in the study. The following parameters were determined in fuels: water content, ash content, sulphur content, and calorific value.
The fuel composition and process of fuel preparation were designed so as not to use the energy-intensive process of pre-drying of municipal sewage sludge. However, it should be emphasized that the maximum percentage of municipal sewage sludge in fuel should not exceed 25% in order to maintain the parameters required by the cement industry. The analysis of the obtained parameters of OL and OW fuels demonstrated that the fuels obtained in the study meet the requirements for fuels used in the cement industry.

Keywords
sewage sludge, rubber waste, hazelnut and walnut shell waste, alternative fuels

Badania laboratoryjne nad możliwością wytwarzania paliw z komunalnych osadów ściekowych, odpadów gumowych i biomasy

Streszczenie
W publikacji przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością wytwarzania paliw na bazie komunalnych osadów ściekowych, odpadów gumowych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji (PWE) i łupin orzechów laskowych oraz włoskich pod kątem ich termicznego przekształcania w procesie współspalania w przemyśle cementowym. Dla otrzymanych paliw wykonano oznaczenia parametrów charakteryzujących paliwa stałe stosowane w przemyśle cementowym. W paliwach oznaczono takie parametry jak: zawartość wilgoci, zawartość popiołu, zawartość siarki oraz wartość opałową.
Skład i proces przygotowania paliw został tak opracowany, aby nie stosować energochłonnego procesu podsuszania komunalnych osadów ściekowych. Należy jednak podkreślić, że maksymalny udział komunalnych osadów ściekowych w paliwie nie powinien przekraczać 25%, aby zostały zachowane parametry wymagane przez przemysł cementowy. Analiza otrzymanych wyników parametrów paliw OL i OW pozwalają zatem stwierdzić, że otrzymane paliwa spełniają wymagania stawiane paliwom stosowanym w przemyśle cementowym.

Słowa kluczowe
osady ściekowe, odpady gumowe, odpady łupin orzechów laskowych i włoskich, paliwa alternatywne

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)