Maciej Miazga, Jadwiga Królikowska
Cracow University of Technology, Poland
corresponding authors’ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
This publication is a presentation of the methodology to determine the degree of diversification and allocation of water resources in water supply systems; with a differentiated level of need based on the example of the municipality of Benissa Spain. The article shows a frequency of the changes and factors that affect the functioning of the water supply system. Moreover, its presents the calculation of the diversification indices for the selected water supply system while the methodology offers the possibility of evaluating the diversification of water resources in two parameters according to an adapted form of the Shannon-Weaver index.

Keywords
diversification, allocation, resources, water supply, tanks, distribution, flow, capacity

Ocena bezpieczeństwa dostawy wody dla gminy Benissa z wykorzystaniem wskaźnika Shannona-Weavera

Streszczenie
Publikacja przedstawia metody wyznaczenia współczynnika dywersyfikacji i alokacji zasobów wodnych dla systemu zbiorowego zapotrzebowania wody cechującego się zróżnicowanym jej zapotrzebowaniem na przykładzie miasta Benissa w Hiszpanii. W pracy przedstawiono obliczenia stopnia dywersyfikacji zasobów wodnych, metodą dwu-parametryczną, wg zaadaptowanego wskaźnika Shannona-Weavera.

Słowa kluczowe
dywersyfikacja, alokacja, zasoby, system wodny, zbiorniki, dystrybucja, przepływ, pojemność

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)