Łukasz J. Orman*, Katarzyna Orman**, Iwona Wojton***
*Kielce University of Technology, Poland; **Pragmatic, Kielce, Poland; ***Z.O.Z., Ostrowiec Świętokrzyski, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The paper presents the test results of pool boiling heat transfer on the rough surface and the surface covered with capillary – porous microstructure. The porous layer is made of copper fibers sintered in the reduction atmosphere. The volumetric porosity amounted to 68%, while its height 1 mm. Distilled water and ethyl alcohol were used as the working fluids. The experiments have been carried out under the atmospheric pressure. Enhancement of heat transfer in relation to the smooth reference surface has been recorded especially for the low range of superheats, which might be related to the density of active nucleation sites. Experimental results have been compared with selected models of boiling available in literature.

Keywords
boiling heat transfer, porous coatings, rough surface

Wymiana ciepła przy wrzeniu na powierzchniach chropowatych i z pokryciem mikrostrukturalnym

Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki badań wymiany ciepła przy wrzeniu na powierzchniach chropowatych i z porowatym pokryciem metalowo-włóknistym. Mikrostruktura porowata została wykonana z włókien miedzianych spiekanych w atmosferze redukcyjnej. Porowatość objętościowa wynosi 68%, a wysokość warstwy 1 mm. Badania prowadzono dla wody destylowanej i alkoholu etylowego jako cieczy wrzących pod ciśnieniem atmosferycznym. Zaobserwowano intensyfikację wymiany ciepła w porównaniu do powierzchni gładkiej, szczególnie w zakresie małych przegrzań, co może być związane z gęstością aktywnych centrów nukleacji. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z wybranymi modelami wrzenia dla danych powierzchni.

Słowa kluczowe
wymiana ciepła przy wrzeniu, pokrycie porowate, chropowatość

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)