Jarosław Jajczyk*, Michał Filipiak*, Tomasz Dąbrowski**
*Poznan University of Technology, Poland; **Koszalin University of Technology, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The paper discusses issues related to the recycling of electrochemical sources of electricity such as portable batteries and accumulators. Based on the reports of the Chief Inspectorate of Environmental Protection, the collection rate of waste batteries and accumulators in Poland for the years 2010-2018 was subjected to analysis. Despite the increasing year-to-year percentage value of the collection rate, it has been demonstrated that a significant mass of batteries and accumulators is still not recycled. This article presents a method of reducing the amount of waste electrochemical energy storages, through the use of inductive power supplies. The idea of the operation of such circuits has been discussed and the Qi Wireless Charging standard, applicable since 2011, has been characterised. As an example of a device with wireless power supply, a computer indicator system has been provided. Tests have been carried out and the correctness of operation of this solution has been verified. It has been demonstrated that in some cases it is possible to resign from power supplies based on batteries or accumulators, and use wireless power supplies instead, without degrading the functional properties of devices. Solutions of this type may contribute to the protection of the natural environment.

Keywords
electrochemical energy storages, recycling of batteries and accumulators, wireless power supply, Qi Wireless Charging standard

Ograniczenie wykorzystania elektrochemicznych źródeł energii elektrycznej poprzez zastosowanie zasilania bezprzewodowego

Streszczenie
W pracy omówiono problematykę recyklingu elektrochemicznych źródeł energii elektrycznej takich jak baterie i akumulatory przenośnie. Na podstawie raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeanalizowano zbieralność zużytych baterii i akumulatorów w Polsce w latach 2010-2018. Pomimo rosnącego z roku na rok procentowego wskaźnika zbieralności wykazano, że znaczna masa baterii i akumulatorów wciąż nie jest poddawana recyklingowi. W artykule przedstawiono metodę ograniczenia ilości zużywanych elektrochemicznych zasobników energii elektrycznej poprzez zastosowanie zasilania indukcyjnego. Omówiono ideę działania tego typu układów oraz scharakteryzowano obowiązujący od 2011 roku standard Qi Wireless Charging. Jako przykład urządzenia zasilanego bezprzewodowo podano układ wskaźnika komputerowego. Wykonano badania i zweryfikowano poprawność działania tego rozwiązania. Wykazano, że w niektórych przypadkach możliwe jest zrezygnowanie z zasilania bateryjnego lub akumulatorowego na rzecz zasilania bezprzewodowego bez pogorszenia własności funkcjonalnych urządzeń. Rozwiązania tego typu mogą przysłużyć się ochronie środowiska.

Słowa kluczowe
elektrochemiczne zasobniki energii, recykling baterii i akumulatorów, zasilanie bezprzewodowe, standard Qi Wireless Charging

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)