Aleksander Chernykh, Stefania Mironova, Shirali Mamedov
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
Long evolution of solid timber structures has developed sufficiently reliable engineering solutions and methods of timber structures reinforcement. The experience of mass production and application of new glued timber structures has shown that the simple transfer of traditional methods of calculation and design to modern structures is not always correct. The design and reinforcement of modern are still being developed. Graphical representation of the fields of operating normal stresses and wood resistance fields show that even with simple uniaxial stretching along the fibers the limiting state initially arises not at the direction of the principal axes of symmetry but at an angle to the fibers. The current trends in management, diagnostics, design and reconstruction of buildings show that almost all problems of preserving wooden and other structures in ordinary reconstructed objects, as well as in architectural, historical and cultural monuments are based on the competence level of the personnel not only in the restoration industry, but in construction industry too.

Keywords
bearing capacity of timber structures, glued timber structure reinforcement, stress gradient, stress – strain state (SSS)

Właściwości ekologiczne i problemy wzmocnienia konstrukcji z drewna klejonego

Streszczenie
Długotrwały rozwój konstrukcji z całego drewna skutkował opracowaniem wystarczająco niezawodnych rozwiązań inżynieryjnych i sposobów wzmocnienia konstrukcji drewnianych. Doświadczenie produkcji i szerokiego zastosowania konstrukcji z drewna klejonego wykazało, że wykorzystanie tradycyjnych sposobów obliczeń i konstruowania nie jest poprawne. Projektowanie i wzmocnienie nowoczesnych pozostają na etapie rozwoju. W wyniku badania działających naprężeń normalnych oraz poł wytrzymałości drewna nawet przy współosiowym rozciąganiu wzdłuż włókien ustalono, że stan graniczny w konstrukcji pierwotnie powstaje nie w kierunku głównych osi symetrii, lecz pod kątem do włókien. Współczesne trendy w kwestiach zarządzania, diagnozowania, projektowania oraz remontu budynków świadczą o tym, że prawie wszystkie problemy zachowania drewnianych i innych konstrukcji zarówno w zwykłych rekonstruowanych obiektach, jak i w zabytkowych obiektach architektury, historii i kultury wymagają kompetencji kadr nie tylko w zakresie restaurowania, ale także w branży budowlanej.

Słowa kluczowe
wytrzymałość konstrukcji z drewna klejonego, wzmocnienie konstrukcji z drewna, gradient naprężeń, stan tensorowo-odkształceniowy

Full text / Pełny tekst
pdf PDF (English)