Anna Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

Streszczenie
Badania mikrobiologiczne są jednym z elementów oceny jakości biogazu i stanowią uzupełnienie szczegółowych badań chemicznych tego medium. Badania parametrów biogazu, prowadzone pod kątem oceny możliwości ewentualnego wprowadzenia biogazu do krajowej sieci gazowniczej, stanowią ważny aspekt omawianej problematyki. Artykuł prezentuje wstępne badania laboratoryjne oraz przegląd doniesień literaturowych z tej dziedziny. Wyniki badań wskazują na wysoki stopień czystości mikrobiologicznej biogazu, w tym brak bakterii E. coli, Enterococcus fecalis i bakterii redukujących siarczyny, reprezentujących rodzaj Clostridium, w zdecydowanej większości przebadanych prób.

Słowa kluczowe
sieć gazownicza; biogaz

Pełny tekst
PDF (English)