Anna Prędecka, Stanisław Biedugnis, Adam Zmysłowski
Main School of Fire Service, Warsaw, Poland
corresponding author’s e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Abstract
The text of the article pertained to waste management in local government in the region of Płock. In my article described were changes to waste management after 1 July 2013, as well as methods of comparing local governments.

Keywords 
waste, management, Union of Płock Region Communes (ZGRP), Płock region, declaration, act, 2013, 2014, population density, Mazovian province

Gospodarka odpadami w ramach regionu płockiego – deklaracje mieszkańców

Streszczenie
Artykuł dotyczy gospodarki odpadami w samorządzie lokalnym w regionie płockim. Opisano zmiany w gospodarce odpadami po 1 lipca 2013 roku, a także metody porównywania samorządów lokalnych.

Słowa kluczowe 
odpady, gospodarka, ZGRP, region płocki, deklaracje, ustawa, rok 2013, rok 2014, gęstość zaludnienia, mazowieckie

Full text / Pełny tekst
PDF (English)