Natalia Walczak, Zbigniew Walczak, Mateusz Hämmerling, Bogusław Przedwojski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Streszczenie
W pracy przedstawiono, wyznaczone z bilansu sił, nowe rozwiązanie analityczne pionowego rozkładu prędkości i szorstkości hydraulicznej z roślinnością zatopioną i nie zatopioną. Dla tego rodzaju roślinności opracowano różne modele turbulencji. Wymienione rozwiązanie analityczne opisuje przepływ wody przez roślinność o różnej strukturze gęstości jej elementów w kilku warstwach. Przeprowadzone obliczenia prędkości wykazują bardzo dobrą zgodność z wynikami pomiarów w warunkach koryta naturalnego rzeki Warty oraz z wynikami pomiarów w korytach hydraulicznych. Stwarza to potencjalną możliwość szerokiego zastosowania prezentowanego rozwiązania w praktyce inżynierskiej.

Słowa kluczowe
rozwiązanie analityczne; przepływy w korytach i dolinach rzecznych

Pełny tekst
PDF (English)