Aleksandra Kowalska, Jacek Piekarski
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Istnieje wiele programów, przy pomocy których można dokonywać obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. Większość tego typu aplikacji to skomplikowane programy o charakterze komercyjnym. W niniejszym artykule przedstawiono prostą metodę tworzenia w darmowym numerycznym środowisku programistycznym aplikacji do symulacji rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Aplikacja ma charakter wolnego i otwartego oprogramowania (WiOO) w celu umożliwienia zainteresowanym weryfikacji i dalszego rozwijania.

Słowa kluczowe
metody numeryczne, modelowanie, rozprzestrzenianie zanieczyszczeń

Methodology of Creating Numerical Application for Simulation Pollutants Diffusion in the Atmosphere

Abstract
There is many programs that allow doing calculations of spreading pollution in the atmosphere. Most programs are very complicated and commercial. In this article are shown easy methods of creating simulations of spreading pollution in atmosphere applications in free, numeric programming environment. Application is free and open source software to make a possibility to its verification and further development.

Keywords 
numerical methods, modeling, diffusion of pollutants

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)