Jacek Domski, Jacek Katzer
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
W artykule opisano badania fibrobetonów na bazie ceramicznego kruszywa odpadowego. Jako zbrojenie rozproszone zastosowano dwa rodzaje włókien (stalowe i polimerowe) w ilość nieprzekraczającej 1,0% objętościowo. W badaniach określono podstawowe właściwości zaproponowanych fibrobetonów takie jak: konsystencję, gęstość, wytrzymałość na ściskanie czy też moduł sprężystości. Jednak główny nacisk badawczy położno na określenie zależności pomiędzy obciążeniem i ugięciem dla zginanych elementów belkowych zgodnie z EN 14651:2005. Na podstawie określonych zależności wg EN, możliwe było wyznaczenie rezydualnych wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz przyporządkowanie badanym kompozytom klas określonych przez The International Federation for Structural Concrete (fib).

Słowa kluczowe
fibrobeton; kruszywa odpadowe

Pełny tekst
PDF (English)