Łukasz Guz*, Henryk Sobczuk*, Henryk Wasąg*, Ewa Guz**
*Lublin University of Technology; **Medical University of Lublin

Streszczenie
W publikacji przedstawiono metodę badania jakości artykułów spożywczych za pomocą matrycy wieloczujnikowej opartej na rezystancyjnych czujnikach gazu. Urządzenie pomiarowe składające się z 8 czujników typu MOS określa profile zapachowe próbek. Przebadane zostało 5 gatunków żółtego sera w różnych stanach świeżości, poddane przechowywaniu w niewłaściwych warunkach. Do analiz wstępnych została wykorzystana statystyczna analiza głównych składowych (PCA). Analiza PCA wykazała skuteczność opisywanej metody oceny jakości jedynie w obrębie jednego gatunku danego produktu. Niemożliwe jest opracowanie ogólnego algorytmu określającego jakość dowolnej liczby gatunków danego produktu.

Słowa kluczowe
matryca czujników gazu, profil zapachowy, ser, ocena jakości

Application of Gas Sensor Array to Preliminary Food Quality Assessment

Key words 
gas sensor array, smell profile, cheese, quality assessment

Pełny tekst / Full text
PDF (English)