Agnieszka Kułakowska, Radosław Patyk, Łukasz Bohdal, Paweł Kałduński, Jarosław Chodór
Politechnika Koszalińska

Streszczenie
Celem artykułu jest wykazanie możliwości zastosowania ekoinnowacyjnej technologii obróbki nagniataniem w procesie tworzenia produktu. Obróbka nagniataniem jest efektywną technologicznie, ekonomicznie i ekologicznie metodą wytwarzania warstw wierzchnich części maszyn. Takie podejście umożliwi produkcję części z minimalnymi stratami materiałowymi oraz energetycznymi. W celu wykazania możliwości tworzenia produktu w ekoinnowacyjnej obróbce nagniataniem przeprowadzono badania eksperymentalne procesu nagniatania naporowo-tocznego wykazujące możliwość kształtowania warstwy wierzchniej wyrobu o pożądanych właściwościach. Wśród rozpatrywanych wybranych aspektów rozpatrywano: chropowatość powierzchni, nanochropowatość, udział materiałowy, mikrostrukturę powierzchni, strukturę metalograficzną oraz mikrotwardość.

Słowa kluczowe
obróbka nagniataniem, ekoinnowacyjność, mikrotwardość

Chosen Aspects of Ecoinnovative Burnishing Process

Key words 
burnishing rolling process, eco-innovative, microhardness

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)