Leon Kukiełka*, Krzysztof Kukiełka*, Agnieszka Kułakowska*, Zbyszek Zbytek**, Aleksander Lubiński***, Jacek Lubiński***
*Politechnika Koszalińska; **Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań; ***Agralex SJ

Streszczenie
W artykule przedstawiono automatyczną, wirową zaprawiarkę porcjową, która przeznaczona jest do zaprawiania ziarna siewnego zbóż zaprawami nasiennymi proszkowymi, zawiesinowymi i płynnymi, przy czym możliwe jest sekwencyjne stosowanie kilku rodzajów zapraw nasiennych, w tym biologicznych, dzięki zastosowaniu (opcjonalnie) kilku niezależnych układów dozujących i aplikujących zaprawę w postaci płynnej lub proszkowej. W niniejszej pracy szczególny nacisk położono na system odpylania w nowej generacji zaprawiarce porcjowej przeznaczonej do ziaren zbóż. Zakłada się, że do odpylania zaprawiarki nowej generacji zastosowane będą dwa niezależne systemy. Pierwszy system odpylania zasadniczego dotyczy odpylania komory wagi i pracuje w układzie otwartym. Drugi, autonomiczny system dotyczy odpylania komory zaprawiania i pracuje w układzie zamkniętym. W pracy zamieszczono schematy, podstawy teoretyczne oraz obliczenia. Ze względu na dużą wydajność zaprawiarki 3-8 [t · h-1] jest ona przeznaczona dla średnich i dużych gospodarstw rolnych oraz zakładów nasiennych (przedsiębiorstw przygotowujących materiał siewny).

Słowa kluczowe
ekoprojektowanie, system odpylania, zaprawiarka do ziaren zbóż

Innovative Solutions in Terms of Environmental Protection in the New Generation of the Seed Pickling Machine

Key words 
ecodesigning, dust collecting system, seed pickling machine

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)