Mariusz Gizowski*, Paulina Mamiedow**, Izabela Piecuch***
*
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk; **Politechnika Koszalińska; ***IMMEDIA Koszalin

Streszczenie
Problem ochrony Planety Ziemia przed szkodliwą działalnością człowieka nie jest problemem nowym. Wynika on z faktu rozwoju technologicznego społeczeństw, a ten rozwój technologii rodzi negatywne skutki dla środowiska – zanieczyszczenia wody, gruntu i powietrza. Niektóre państwa i niektóre rządy, a  przede wszystkim  państwa Unii Europejskiej rozumieją powagę sytuacji. Natomiast gorzej jest z innymi wielkimi państwami, będącymi często potęgą technologiczną i militarną, które niestety nie dostrzegają w pełni powagi sprawy m.in. Chiny, Indie, Pakistan, Rosja, USA, itd. Oczywiście, na czele rządów państw stoją osoby o różnym wykształceniu i niestety z tego powodu nie wszyscy prezydenci i premierzy rozumieją powagę sytuacji  i dlatego  w szerokiej dyskusji, która odbyła się m.in. w grudniu 2015 roku w Paryżu w której uczestniczyło 179 głów państw, uzgodniono i podpisano rezolucje w wyniku której poszczególne państwa przyjęły kalendarz zmniejszenia emisji przede wszystkim CO2 do atmosfery. Artykuł ten nawiązując do powyższego faktu, zwraca uwagę, że warunkiem w przyszłości zrozumienia powagi sytuacji jest powszechna gruntowna edukacja w wszystkich  państwach naszego globu i to wynikająca także nie tylko z wiedzy technicznej i technologicznej , ale z pewnego podejścia filozoficznego i mentalnego, które musi rodzic się już na etapie małego dziecka i to nawet w wieku przedszkolnym. Oczywiście, taką wiedzą trzeba przekazywać w ujęciu pedagogicznym na płaszczyźnie filozoficznej i zhumanizowanej, aby to weszło w nawyk  już potem, gdy te dzieci w przyszłości dorosną i w przyszłości niektóre z nich wejdą do różnych form organizacji samorządowych, parlamentarnych bądź też towarzystw międzynarodowych i będą miały glosować, a więc decydować o postanowieniach i zarządzeniach dotyczących ochrony Planety Ziemia. Dlatego też artykuł ten skład się jak gdyby z części technicznej (punkt 1), części filozoficznej (punkt 2) oraz części pedagogicznej (punkt 3), który w konkluzji stanowi  własny wniosek końcowy (punkt 4), że niewiedza zniewala, a edukacja (tu ekologiczna)  prowadzi do wyzwolenia

Słowa kluczowe
pedagogika, edukacja, środowisko, ekologia

Education in the Protection of the Planet Earth

Key words 
pedagogy, education, environment, ecology

Pełny tekst / Full text
PDF (Polish)