Jolanta Kanclerz, Klaudia Borowiak, Mirosław Mleczek, Ryszard Staniszewski, Marta Lisiak
Poznań University of Life Sciences

Streszczenie
Dwa gatunki wodne były analizowane pod kątem akumulacji cynku i miedzi ze zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie miejskim. Przeprowadzono również badania zawartości tych pierwiastków w wodzie w celu odniesienia uzyskanych wyników w roślinach. Stężenia Zn i Cu były mniejsze na odpływie z jeziora Malta. Współczynnik zanieczyszczenia wykazały bardzo wysoki poziom Zn w wodzie, podczas gdy Cu na niskim i średnim poziomie. W ciągu sezonu wegetacyjnego zauważono zwiększenie stężenia w organach roślin obu gatunków. Stwierdzono niższy poziom akumulacji cynku aniżeli miedzi w roślinach. Wykazano ponadto wyższy poziom akumulacji obu pierwiastków w podziemnych częściach roślin. Wskaźnik translokacji wskazuje na większy transport do części nadziemnych cynku aniżeli miedzi.

Słowa kluczowe
ekosystem wodny, cynk, miedź, rośliny wodne

Phragmites australis and Typha angustifolia as Potential Accumulators of Zinc and Copper in Water Ecosystem at City Area

Key words
water ecosystem, zinc, copper, water plants 

Pełny tekst / Full text
PDF (English)