Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska
Politechnika Gdańska

Streszczenie
W pracy zaprezentowano wyniki badań trzech różnych konfiguracji oczyszczalni hydrofitowych stosowanych do oczyszczania ścieków bytowych z indywidualnych gospodarstw domowych. Wykazano, m.in., że zastosowanie oczyszczalni hydrofitowych jest zrównoważonym i stabilnym rozwiązaniem problemu gospodarowania ściekami na terenach o rozproszonej zabudowie. Oczyszczalnie przydomowe w Polsce otrzymują wyższe stężenia zanieczyszczeń niż odpowiednie oczyszczalnie w Europie czy USA, po mimo to analizowane obiekty zapewniały skuteczne usuwanie substancji organicznej: BZT5 do 92,0% i substancji biogennych: Nog do 77,0% i Pog do 66,0%. Konfiguracja II składająca się z dwóch charakteryzowała się najwyższą skutecznością usuwania zanieczyszczeń i w konsekwencji zapewniała najniższe stężenia zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach.

Słowa kluczowe
oczyszczalnie hydrofitowe; ścieki bytowe

Pełny tekst
PDF (English)